Cụm thi đua Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

29/07/2020

Sáng 28/7, tại Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, Cụm thi đua số 2 - Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, Thanh tra các tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng đã triển khai công tác thi đua đồng bộ trên tất cả các mặt công tác; phát động các phong trào thi đua, tổ chức đăng ký thi đua gắn với đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Các đơn vị trong Cụm đã tiến hành 3.024 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm về kinh tế trên 225,2 tỷ đồng và 25.443,6m2 đất; tham mưu lãnh đạo các cấp, các ngành tiếp gần 14200 lượt công dân, giải quyết trên 15.300 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý thu hồi vào ngân sách Nhà nước trên 82 tỷ đồng, xử phạt hành chính gần 19 tỷ đồng. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh thành lập các Tổ kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm 31/111 vụ việc đông người phức tạp, kéo dài.

Tại hội nghị, 9 đơn vị trong Cụm đã thảo luận, thống nhất các nội dung tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác thi đua khen thưởng, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Phấn đấu giải quyết xong trên 85% vụ, việc mới phát sinh, trên 90% đơn thư khiếu nại, tố cáo; xác minh kịp thời, đúng hạn 100% vụ, việc được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Theo: Thanh Nga

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/VanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=10128

Các tin đã đưa ngày: