6 tháng đầu năm, Vĩnh Phúc giải quyết xong 676 vụ việc khiếu nại, tố cáo

30/06/2020

Từ sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, duy trì tốt lịch tiếp công dân ở cả 3 cấp theo quy định gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, những năm qua, nhất là từ năm 2019 đến nay, Vĩnh Phúc luôn là một trong những điểm sáng về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiến nại, tố cáo.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm, số lượt người trực tiếp đến các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện xã để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 27%; số lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến các cơ quan giảm gần 19% so với cùng kỳ năm 2019.

Hết tháng 6, toàn tỉnh đã xem xét, có quyết định, kết luận và văn bản giải quyết 676/831 vụ, việc, đạt 81%. Trong đó, giải quyết xong 14/17 vụ khiếu nại; 25/31 vụ, việc tố cáo; 637/783 kiến nghị, phản ánh.

Riêng đối với 88 vụ việc khiếu nại, tố cáo do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trực tiếp chỉ đạo giải quyết từ tháng 4/2019 đến nay, các đơn vị chức năng đã giải quyết xong 70 vụ việc; 18 vụ việc còn lại đang tiếp tục được xem xét, giải quyết.

Người đứng đầu các cấp ủy Đảng, cơ quan hành chính đã tập trung thực hiện tốt tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng các cấp; nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh. Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp của tỉnh đã chủ động chỉ đạo các địa phương nâng cao trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Để tránh tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài, thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, của tỉnh, nhất là Kế hoạch số 02 của Tỉnh ủy về tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân ở 3 cấp, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân làm phát sinh vi phạm. Cùng với đó, công khai, minh bạch quy trình thủ tục hành chính, văn bản pháp luật, nhất là các lĩnh vực: đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách...Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường tổ chức đối thoại với công dân; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành để thống nhất các phương án giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Theo: Thanh Nga

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/VanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=10070

Các tin đã đưa ngày: