Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa

21/05/2020

Những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để phát triển, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, hiện nay, việc quản lý, khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa tại một số nơi còn nhiều bất cập, chưa phát huy được hiệu quả đầu tư.

Người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao tại NVH ở phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên.
 

 

Được quan tâm đầu tư...

Để hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở phục vụ nhu cầu của người dân, tỉnh đã xây dựng, ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trong đó có thể kể đến như Nghị quyết số 40 của HĐND tỉnh hỗ trợ mua trang thiết bị cho nhà văn hóa (NVH) cấp xã 30 triệu đồng, NVH cấp thôn 40 triệu đồng/NVH thôn ở đồng bằng, 50 triệu đồng/NVH thôn ở miền núi.

Nghị quyết 75 của HĐND tỉnh về phát triển thể dục, thể thao quần chúng, hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng nhà luyện tập thể thao cấp xã; Nghị quyết 115 của HĐND tỉnh hỗ trợ bồi thường để xây dựng trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao với mức 2 tỷ đồng/xã, phường, thị trấn, 100 triệu đồng/thôn, tổ dân phố và 800 triệu đồng xây dựng trung tâm văn hóa xã miền núi…

Đến nay, 100% huyện, thành phố đã quy hoạch được quỹ đất xây dựng trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao cấp huyện, cấp xã; NVH, khu luyện tập thể thao thôn, tổ dân phố đảm bảo diện tích theo quy định. 8/9 huyện, thành phố đã xây dựng được trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao cấp huyện, riêng huyện Sông Lô đang tiến hành xây dựng.

136/136 xã, phường, thị trấn xây dựng được NVH. 112 xã, phường, thị trấn hoàn thành xây dựng trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao bao gồm NVH từ 200 - 250 chỗ ngồi; nhà luyện tập thể thao; sân thể thao, sân khấu ngoài trời; khu vệ sinh, diện tích cây xanh… gần 92% NVH thôn, tổ dân phố được xây mới, chỉnh trang, mở rộng diện tích đạt từ 500 m2 trở lên và có sân luyện tập thể thao đơn giản.

... Nhưng chưa phát huy hiệu quả

Mặc dù được đầu tư, trang bị cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở, đặc biệt là nhà đa năng và sân thể thao ở cả cấp huyện, cấp xã còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa phát huy được công năng sử dụng, làm giảm hiệu quả đầu tư.

Tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý chưa được thực hiện một cách đồng nhất. Trình độ, năng lực của đội ngũ quản lý thiết chế văn hóa ở cấp xã, thôn còn nhiều hạn chế. Nhiều nơi cán bộ quản lý mới thực hiện nhiệm vụ trông coi, không thực hiện được các nhiệm vụ khai thác, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Vì vậy, tần suất sử dụng thường xuyên NVH cấp xã mới đạt từ 30 - 40%; sân thể thao chỉ có 10% dân số tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên; sân luyện tập thể thao đơn giản ở thôn, tổ dân phố đạt khoảng 35% dân số tham gia. Nhiều NVH ở một số xã trở thành nơi chăn thả gia súc, tập kết vật liệu xây dựng…

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do một số nơi cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chưa xây dựng được cơ chế vận hành phù hợp. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, thiếu cán bộ chuyên trách, nhiều NVH trang thiết bị hoạt động còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.

Bên cạnh đó, cơ chế xã hội hóa việc xây dựng, quản lý, vận hành thiết chế văn hóa còn vướng nhiều quy định của pháp luật. Nhiều xã, thôn quy hoạch NVH, khu thể thao xa khu dân cư; giữa NVH và khu thể thao phân tán, không liền kề nên không thu hút được người dân đến tham gia tập luyện. Kinh phí dành cho hoạt động văn hóa, thể thao còn thấp, chưa đáp ứng được việc quản lý và duy trì thường xuyên hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở.

Cần đồng bộ các giải pháp

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, phấn đấu nâng tỷ lệ người dân đến sinh hoạt thường xuyên tại trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao cấp xã lên 60 - 70%; NVH, khu thể thao thôn, tổ dân phố lên 70 - 75% tổng số dân trên địa bàn, tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Hoàn thiện quy chế hoạt động, gắn trách nhiệm người đứng đầu với phát triển văn hóa, thể thao ở địa phương, đơn vị mình; tăng cường các chính sách hỗ trợ, cơ chế đãi ngộ với đội ngũ làm công tác văn hóa, thể thao tại cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ quản lý NVH thôn, tổ dân phố.

Xây dựng, ban hành cơ chế, cũng như thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xã hội hóa việc đầu tư, quản lý, khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa ở cơ sở để giảm chi phí đầu tư từ ngân sách và thu hút đông đảo người dân đến tham gia sinh hoạt, luyện tập.

Theo: Nguyễn Khánh

http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/70554/nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cua-cac-thiet-che-van-hoa.html

Các tin đã đưa ngày: