Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020

25/03/2020

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trong những năm qua, Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng hàng triệu người dân ở mọi tầng lớp khác nhau. Năm 2019, trong 1 giờ tắt điện, Việt Nam đã tiết kiệm được sản lượng điện là 492.000 kWh, tương đương số tiền khoảng 917 triệu đồng.

Năm 2020, với mục tiêu xã hội hóa các hoạt động về truyền thông trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, đổi mới công tác tuyên truyền vận động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất theo hướng sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao, Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam là đơn vị đầu mối thực hiện các hoạt động của Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 tại Việt Nam, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng vai trò là cơ quan bảo trợ cho Chiến dịch.

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ 7, ngày 28/3/2020.

UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan vận động tài trợ, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nhằm xã hội hóa hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực tiết kiệm điện. Phối hợp với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc và các đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai xe truyền thông lưu động tới các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, treo băng rôn trên các tuyến phố, dán poster tuyên truyền, phát tờ rơi từ ngày 25 - 30/3/2020.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị quản lý biển quảng cáo trên các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh tham gia tắt đèn 1 giờ, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28/3/2020. Công an tỉnh đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tư, an toàn giao thông; bố trí lực lượng và phương tiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy vào thời điểm trước và trong sự kiện diễn ra.

UBND thành phố Vĩnh Yên có văn bản đề nghị các tòa nhà lớn, nhà hàng, cửa hàng quanh khu vực thành phố tắt đèn trang trí trong thời điểm diễn ra chiến dịch. Đồng thời, yêu cầu Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên tắt đèn tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố trong khung giờ diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất 2020.

Các sở, ngành, đơn vị và các cơ quan liên quan khác căn cứ kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Trong các năm qua, sự kiện Giờ Trái đất đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo; các cơ quan, tổ chức và nhân dân hưởng ứng với nhiều hành động cụ thể, thiết thực, lan tỏa cao. Qua đó, góp phần tăng cường công tác bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Việt Hưng

Các tin đã đưa ngày: