Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020

14/01/2020

Chiều 13/1/2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác lao động, việc làm, đào tạo nghề, giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách người có công, quan tâm giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Trong năm, ngành đã giải quyết việc làm cho gần 25.000 lao động, trong đó, giải quyết việc làm trong nước hơn 22.400 lao động và đưa 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Công tác dạy nghề được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh tuyển sinh mới gần 31.000 người học nghề, trong đó: Cao đẳng: 1.337 người, Trung cấp: 5.852 người, sơ cấp và dưới 3 tháng: 23.631 người.

Việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các chính sách giảm nghèo chung như chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ nhà ở, vay vốn tín dụng… được triển khai đạt hiệu quả cao. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 1,46%, không có hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công. 

Năm 2020, ngành Lao động, Thương binh & Xã hội tiếp tục tập trung triển khai Bộ luật Lao động năm 2019; thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động về tiền lương tối thiểu vùng, tăng cường tập huấn, tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, tập trung xử lý, giải quyết nhanh và chính xác các hồ sơ đề nghị xác nhận người có công, không để hồ sơ còn tồn đọng; tổ chức thực hiện tốt các nội dung chương trình giảm nghèo năm 2020. Làm tốt công tác tiếp nhận, trợ giúp, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội. Phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 22 nghìn lao động, tuyển sinh khoảng 29.800 người học nghề; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 2%.

Theo: Đức Hiếu (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: