Năm 2019, Vĩnh Phúc giải quyết việc làm mới cho 24.500 lao động

28/11/2019

Nghị quyết số 30 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đề ra mục tiêu giải quyết việc làm mới cho khoảng 23.000 lao động và tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74,2%.

Để đạt mục tiêu này, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ giải quyết việc làm cụ thể cho từng địa phương. Đồng thời, tiếp tục triển khai các chính sách, giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Đặc biệt, để các chính sách đi vào cuộc sống, tỉnh đã kịp thời thay đổi cơ chế nhằm phù hợp từng đối tượng, từng giai đoạn khác nhau nhằm tăng số lượng người học nghề, góp phần hoàn thành mục tiêu phân luồng giáo dục sau THCS, THPT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Thực hiện chức năng là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức 42 phiên giao dịch việc làm, trong đó, có 6 phiên lưu động với 478 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển lao động. Qua các phiên giao dịch, các doanh nghiệp đã tuyển được gần 2.190 người, đồng thời, tư vấn về chính sách lao động và việc làm cho 13.424 lượt người.

Uớc năm 2019, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 24.500 lao động, tăng 11% so với năm 2018, vượt Nghị quyết số 30 của HĐND tỉnh. 2.000 lao động trong số này đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm; chú trọng nâng cao hiệu quả dạy nghề gắn với giải quyết việc làm; đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động hiện có và phát triển thị trường mới, tập trung vào các thị trường ổn định, cho thu nhập cao. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh về đẩy mạnh hỗ trợ người nghèo học nghề và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

Theo: Bảo Chi (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: