Huyện Tam Đảo giải phóng được hơn 261,8 ha mặt bằng các dự án

27/11/2019

Năm 2019, huyện Tam Đảo tiếp nhận mới và tiếp tục triển khai 37 dự án đầu tư với tổng diện tích hơn 328,7 ha. Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đến nay, huyện đã bồi thường, giải phóng mặt bằng được hơn 261,8 ha, đạt 79,6% kế hoạch.

Dự án đường nối từ Hợp Châu – Đồng Tĩnh đến khu danh thắng Tây Thiên do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, chiều dài đoạn tuyến thuộc địa phận huyện Tam Đảo là 4,2km. Với dự án này, toàn huyện có 434 hộ nằm trong diện bồi thường, hỗ trợ, tổng diện tích thực hiện trên 130.900m2, có 14 hộ phải bố trí tái định cư, giãn dân. Dự kiến tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện đã chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 416 lượt hộ; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với Công ty TNHH Tân Phát Vượng với tổng diện tích 10,2ha và bàn giao 3,95km mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công, đạt trên 94% diện tích. Dự án còn 17 hộ và Công ty TNHH Tân Phát Vượng chưa chấp hành giải phóng mặt với tổng chiều dài đoạn tuyến vướng mắc 0,25km. Trong đó, có 14 hộ chưa được bồi thường đất ở, giao đất giãn dân, 3 hộ có 5 ngôi mộ chưa chấp hành di chuyển đề nghị được hỗ trợ thêm; Công ty TNHH Tân Phát Vượng chưa chấp hành quyết định thu hồi đất, chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án với lý do không đồng ý mức hỗ trợ đối với các tài sản, vật kiến trúc chưa được cấp phép xây dựng trên diện tích đất thu hồi cần phải cấp phép xây dựng.

Cũng đã hoàn thành giải phóng được 82,1% diện tích, tuy nhiên, dự án đường nối Tây Thiên đến khu du lịch Bến Tắm còn tồn tại 5 hộ đã phê duyệt phương án nhưng chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng và 1 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa bàn giao mặt bằng với lý do đơn giá bồi thường thấp. Dự án có tổng chiều dài 2,14km với tổng diện tích thực hiện bồi thường, hỗ trợ 5,558ha; phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho 115 hộ và bố trí tái định cư cho 4 hộ với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ trên 11,7 tỷ đồng.

Đó là 2 trong số 6 dự án trọng điểm của tỉnh đang được UBND huyện đẩy nhanh tiến độ. Theo số liệu của UBND huyện, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện đang triển khai 37 dự án, trong đó, có 6 dự án trọng điểm của tỉnh, 9 dự án do các sở, ngành làm chủ đầu tư, 9 dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư và 13 dự án do UBND xã làm chủ đầu tư. Tổng số hộ đã nhận bồi thường, hỗ trợ là 4.407 lượt hộ với tổng kinh phí đã chi trả trên 500 tỷ đồng; có 206 hộ đã được bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất ở.

Đánh giá của UBND huyện, mặc dù đã đạt được kết quả tích cực song công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn vẫn gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân do hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có sự thay đổi liên tục trong khi văn bản hướng dẫn của các sở, ngành đôi khi chưa kịp thời, đồng bộ dẫn đến chậm chễ trong việc thực hiện. Bên cạnh đó, một số hộ dân không chấp hành quy định, cố tình xây mới, trồng mới cây trên đất khi đã có thông báo quy hoạch và thu hồi đất, gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm kê, kiểm đếm, lập phương án bồi thường.

Thời gian tới, huyện Tam Đảo tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ đầu tư và chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu của các dự án. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cùng với đó, kiên quyết thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ chưa chấp hành hoặc chống đối quyết định thu hồi đất.

Theo: Ngọc Minh (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: