Số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh tăng cao

27/11/2019

Xác định bảo hiểm xã hội là chính sách lớn, đóng vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng số người tham gia bảo hiểm. Riêng năm 2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội ước vượt trên 1.025.000 người.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, ước cả năm 2019, toàn tỉnh sẽ tăng thêm 21.100 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện; 16.200 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 67.200 người tham gia bảo hiểm y tế. Qua đó, đưa tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 33% lực lượng lao động; người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 30% lực lượng lao động và người tham gia bảo hiểm y tế đạt 92% dân số, vượt 4,8% so với mục tiêu đề ra.

Thời gian tới, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giảm tỷ lệ nợ đọng xuống mức thấp nhất; mở rộng và phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tập trung vào nhóm bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa; đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm… Phấn đấu đến hết năm 2020, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt 93%; lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 71%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 72%.

Theo: Hoàng Phúc (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: