5 năm triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở, tỉ lệ hòa giải thành công các vụ việc đạt trên 80%

14/11/2019

5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực, kịp thời và thường xuyên, bám sát cơ sở nhằm tạo thuận lợi, khuyến khích các bên giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp bằng hình thức ôn hòa. Trong công tác này, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở các địa phương là nòng cốt.

Theo thống kê của Sở Tư pháp, toàn tỉnh hiện có 1.420 tổ hòa giải ở 100% thôn, tổ dân phố; trung bình mỗi tổ có từ 5 đến 7 hòa giải viên, gồm đại diện Ban công tác Mặt trận, trưởng thôn (tổ trưởng tổ dân phố), bí thư chi bộ, chi hội nông dân, chi hội phụ nữ, chi hội cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên, chi hội người cao tuổi.
 
Từ năm 2014 đến năm 2019, các cấp, các ngành đã tổ chức 1.460 lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở cơ sở với hơn 200.000 lượt người tham dự, trong đó có các đối tượng là hòa giải viên. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải và kiến thức pháp luật liên quan đến các lĩnh vực: hôn nhân và gia đình, bộ luật dân sự, bộ luật hình sự, đất đai, xây dựng, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xử lý vi phạm hành chính, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường…Do đó, chất lượng đội ngũ hòa giải viên từng bước được nâng lên, là lực lượng nòng cốt kết hợp hoạt động hòa giải với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân.
 
5 năm qua, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 8.957 vụ việc; tỉ lệ hòa giải thành đạt trên 80%.
 
Hoạt động hòa giải ở cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy tình đoàn kết cộng đồng, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống. Thông qua hoạt động này, các bên tự thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau những mâu thuẫn, tranh chấp, giúp giảm đáng kể số vụ việc phải chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Công tác hòa giải ở cơ sở cũng hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết trực tiếp những vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp nhỏ trong nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp; tiết kiệm thời gian của cơ quan nhà nước và công dân.
 
Theo: Hoài An (vinhphuc.gov.vn)
Các tin đã đưa ngày: