Hiệu quả từ phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

12/11/2019

Thời gian qua, các cấp Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu”, góp phần tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Hội Cựu Chiến binh tỉnh hiện có 11 hội trên cơ sở, 224 hội cơ sở và 1.440 chi hội với 69.800 hội viên. Trong 5 năm qua hội đã thành lập thêm 3 tổ chức hội cơ sở; kết nạp trên 5.000 hội viên mới. Để đưa phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” đi vào cuộc sống, hằng năm, Hội Cựu Chiến binh tỉnh tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, các cấp liên quan tham gia có hiệu quả việc hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và các vấn đề phức tạp, bức xúc trên địa bàn như đền bù giải phóng mặt bằng, khiếu kiện đông người, vượt cấp, phòng chống các tệ nạn xã hội. Thông qua bình xét hằng năm, có 99% chi hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, không có chi hội yếu kém; 98% hội viên đạt danh hiệu “cựu chiến binh gương mẫu”.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kho, thôn Hùng Vĩ, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc làm giàu từ mô hình kinh tế trang trại

Một trong những phong trào tiêu biểu được các cấp hội cựu chiến binh tỉnh triển khai hiệu quả là phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Tính đến 30/9/2019 toàn tỉnh hội có số dư nợ là 395.016 triệu đồng, giúp cho 12.581 hộ được vay vốn theo các chương trình tín dụng của Ngân hàng. Vận động xây dựng quỹ “Đồng đội” do hội viên đóng, đến nay toàn tỉnh có số dư quỹ 56 tỷ đồng, bình quân đạt 800.000 đồng/hội viên. Hội Cựu chiến binh các cấp đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, từ năm 2014-2019 thu được 7.271 triệu đồng, hỗ trợ xây mới 141 nhà và sửa chữa 91nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam điôxin, quỹ khuyến học, quỹ thiên tai 1.059 triệu đồng. Cùng với đó, Hội cựu chiến binh các cấp đã tham gia tích cực vào các Chương trình mục tiêu quốc gia, tạo mọi nguồn lực để giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho hội viên. Đến 30/9/2019, toàn tỉnh có 25/137 Hội cựu chiến binh cấp xã, phường hết hội viên nghèo; 20.857 hộ cựu chiến binh có mức thu nhập trung bình, 44.750 hộ khá và giàu. Toàn Hội hiện có 278 mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, 49 hợp tác xã, 812 trang trại, 2.097 gia trại do hội viên cựu chiến binh làm chủ, thu hút 16.035 lao động. Hội đã thành lập Câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở 3 cấp với trên 2.000 thành viên.

Từ phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân cựu chiến binh tiêu biểu như hội cựu chiến binh huyện Yên Lạc, cựu chiến binh thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu như hội viên cựu chiến binh Mai Thị Hồng Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Song Tinh đảm bảo việc làm cho 100 người, mức lương bình quân của công nhân đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng, lợi nhuận năm 2018 đạt 2 tỷ đồng. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Biện, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Trường Biện, giải quyết việc làm cho 95 lao động, mức lương bình quân của công nhân đạt 9,5 triệu đồng/người /tháng, hằng năm đóng góp vào các quỹ hoạt động từ thiện, xã hội 300 triệu đồng...

Hưởng ứng các cuộc vận động "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cựu chiến binh Vĩnh Phúc chung tay xây dựng nông thôn mới", giai đoạn 2014- 2019 toàn Hội đã hiến 167.120 m2 đất các loại, góp 26.708 triệu đồng, 126.434 ngày công lao động, góp phần đưa các xã và 3 huyện Yên Lạc, Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên sớm về đích nông thôn mới. Tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Hội đã duy trì 408 tổ an ninh tự quản “1+2”, “1+3” và 4.068 mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; góp phần hòa giải thành công 316 vụ mâu thuẫn nội bộ nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thay đổi thói quen, nâng cao trách nhiệm của cựu chiến binh và nhân dân trong việc tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường ở khu dân cư, góp phần hiệu quả xây dựng thôn dân cư “Sáng- xanh- sạch- đẹp”.

Theo: Đức Hiền (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: