Tam Dương phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới

06/11/2019

Sau hơn 9 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến tháng 8/2019, huyện Tam Dương có 11/12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; huyện đã hoàn thành 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Hiện Tam Dương đang quyết tâm chỉ đạo thực hiện hoàn thành 2 tiêu chí còn lại của huyện nông thôn mới và 4 tiêu chí chưa đạt chuẩn của xã Đồng Tĩnh, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định xét, công nhận theo quy định.

Là huyện thuần nông, ruộng đất manh mún, phân tán, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, chất lượng nguồn nhân lực thấp, việc dồn thửa đổi ruộng, tích tụ ruộng đất chưa thực hiện được nhiều, môi trường nông thôn còn nhiều bức xúc, năm 2011, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, huyện Tam Dương gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực tế này, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, ban hành cơ chế đầu tư hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu phù hợp với từng địa phương, huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Với sự nỗ lực và bằng nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, nhân dân các địa phương đã hiến trên 107.600 m2 đất, hơn 88.900 ngày công lao động và 937,2 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng chương trình.

Để nâng cao thu nhập, đời sống của người dân, huyện đã vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh; triển khai sâu rộng, kịp thời các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế đến nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, xây dựng mô hình sản xuất các sản phẩm thế mạnh của huyện, mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Chăn nuôi gia cầm, phát triển vùng sản xuất hàng hóa dưa chuột, bí đỏ, su su… Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn, thực hiện hiệu quả tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn từ 15,4 triệu đồng năm 2011, tăng lến 30,4 triệu đồng năm 2015 và đến năm 2018 đã đạt 37,58 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16,3% năm 2010 xuống còn 1,19% cuối năm 2018; dự kiến cuối năm 2019 giảm còn 0,78%.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng; 100% số xã đã được quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới; đường giao thông liên xã, liên thôn, giao thông nội đồng cơ bản được cứng hóa hoặc nâng cấp. Hệ thống điện lưới, viễn thông đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất và nhu cầu đời sống nhân dân. Toàn huyện hiện có 8 chợ nông thôn được nâng cấp. Công tác bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng lên. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đến nay, toàn huyện có 39/40 trường học ở cả 3 cấp học của 12 xã đạt chuẩn Quốc gia, chiếm tỷ lệ 97,5%. Hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư với 12/12 xã đã đạt chuẩn tiêu chí văn hóa. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ và nhân dân được quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế đạt trên 87%.

Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm nay, Tam Dương đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ 2 tiêu chí còn lại: Giao thông và Môi trường. Trong đó, đang nỗ lực hoàn tất các thủ tục để cứng hóa hơn 3km đường huyện; xây dựng và thực hiện Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn, vận hành hiệu quả Nhà máy xử lý chất thải tại thị trấn Hợp Hòa.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phat triển Nông thôn cho biết: Giai đoạn 2020-2030, Tam Dương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, thực hiện thành công kế hoạch xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu và kế hoạch Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, huyện phấn đấu hoàn thành 8/12 xã nông thôn mới nâng cao; 50% số thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; có từ 5-6 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Giai đoạn 2025-2030, phấn đấu hoàn thành 12/12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; có 100% số thôn và trên 10 xã đạt chuẩn thôn dân cư, xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Việt Hưng

Các tin đã đưa ngày: