Đến năm 2021 sẽ bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã ở 100% các xã, thị trấn trên địa bàn

05/11/2019

Qua tổng kết Luật Công an nhân dân năm 2014 cho thấy, mô hình tổ chức công an xã hiện nay có những bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Đáng chú ý, trong khi hầu hết chức năng, nhiệm vụ được giao của công an xã là chuyên trách như lực lượng công an chính quy, nhưng Công an xã lại chỉ được xác định là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, dẫn đến mâu thuẫn giữa trách nhiệm với chức năng, nhiệm vụ của công an xã và cả chính sách đãi ngộ với lực lượng này. Vì lý do này, nhiều năm qua đã không thu hút được những người trẻ, có năng lực và trình độ vào lực lượng công an xã. Từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 490 đồng chí công an xã xin nghỉ việc. Hiện tại toàn tỉnh có 1.583 đồng chí công an xã, thiếu 123 đồng chí so với quy định. Việc triển khai thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở, tăng sức chiến đấu của lực lượng công an, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo, quản lý của công an cấp trên.

Toàn tỉnh có 110 xã, thị trấn. Việc triển khai Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh có thuận lợi cơ bản là nguồn cán bộ tại chỗ của công an tỉnh cơ bản đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng. Theo đó, sẽ giảm được 303  công chức cấp xã là các đồng chí trưởng, phó Công an xã lực lượng bán chuyên trách, góp phần thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy chính quyền.

Để đảm bảo thống nhất việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, Công an tỉnh xây dựng đề án triển khai theo mô hình trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và một số công an viên là công an chính quy, các công an viên còn lại là lực lượng bán chuyên trách. Cán bộ để triển khai Đề án là nguồn cán bộ tại chỗ của Công an tỉnh và học viên tốt nghiệp các trường Đại học, Trung cấp CAND được điều động về Công an tỉnh, đảm bảo không làm tăng biên chế của lực lượng Công an. Về tiêu chuẩn bố trí cán bộ thực hiện theo Thông tư số 09 của Bộ Công an. Không điều động cán bộ chưa hết thời hạn kỷ luật, đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc cán bộ có ý thức tổ chức kỷ luật kém để đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đối với trưởng công an xã phải đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh đội trưởng, trưởng công an phường và tương đương. Đối với phó trưởng công an xã cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh phó đội trưởng, phó trưởng công an phường và tương đương theo quy định. Trường hợp do yêu cầu công tác thực tiễn hoặc khó khăn về nguồn cán bộ để điều động thì có thể điều động sĩ quan CAND chưa đủ tiêu chuẩn quy định đảm nhiệm chức danh phó trưởng công an xã nhưng cũng phải đảm bảo các tiêu chuẩn nhất định.

Năm 2019, Công an tỉnh lựa chọn 10 xã, thị trấn (ngoài 3 xã đã thực hiện) có biểu hiện phức tạp về an ninh trật tự hoặc khó khăn trong việc bố trí trưởng công an xã để thực hiện lộ trình điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Dự kiến trong quý I năm 2020 sẽ bố trí ông an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã ở 24 đơn vị đang thiếu trưởng công an xã. Cuối năm 2020, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã ở 38 địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, kinh tế phát triển, tập trung nhiều doanh nghiệp, địa bàn có dấu hiệu phức tạp về an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội. Sau đó tiếp tục bố trí công an chính quy ở các xã còn lại. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2021, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã ở 100% địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo: Minh Ánh (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: