9 tháng năm 2019, toàn tỉnh đưa gần 1.500 lao động đi làm việc có thời giạn ở nước ngoài

08/10/2019

Để tạo việc làm mới cho 23.000 lao động, trong đó đưa hơn 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trong năm 2019, ngay từ đầu năm, công tác giải quyết việc làm trong nước và xuất khẩu lao động tiếp tục được chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh chú trọng, nhất là việc tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Cùng với đó, nhiều trường nghề chủ động đổi mới chương trình giảng dạy gắn với nhu cầu doanh nghiệp và tìm việc làm cho học sinh, sinh viên thông qua hình thức hợp đồng liên kết đào tạo, tuyển dụng sau đào tạo với các doanh nghiệp. Đặc biệt, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã phát huy vai trò quan trọng trong tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thông tin, tuyển dụng và tìm kiếm việc làm.

9 tháng năm 2019, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 18.700 lao động, đạt 78% so với kế hoạch. Trong đó, đưa 1.459 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chủ yếu ở các thị trường: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc...

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động hiện có và phát triển thị trường mới, tập trung vào các thị trường ổn định, cho thu nhập cao; đẩy mạnh hoạt động tạo nguồn lao động từ địa phương và công tác phối hợp trong đào tạo, trang bị kiến thức, kỹ năng cho lao động được tạo nguồn giữa doanh nghiệp dịch vụ và các Trung tâm dịch vụ việc làm, Trung tâm xuất khẩu lao động, chính quyền cấp huyện, xã.

Theo: Gia Hân (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: