BHXH tỉnh nỗ lực thực hiện các chính sách BHXH, BHYT

12/08/2019

Những năm qua ngành Bảo hiểm xã hội đã thực hiện có hiệu quả các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kịp thời phục vụ người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chính sách như Quyết định số 381 về chính sách hỗ trợ cho 100% người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế từ năm 2013; Quyết định số 43/2014 về hỗ trợ phần cùng chi trả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tiền ăn, tiền đi lại cho người nghèo, người bị ung thư, chạy thận nhân tạo khi điều trị nội trú; Quyết định số 3125 ban hành Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014 - 2015 và 2020 ; Quyết định số 3920 về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại xã có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong nhiều năm gần đây luôn được Bảo hiểm xã hội tỉnh đặc biệt quan tâm chú trọng bằng nhiều giải pháp, phù hợp với đặc thù của mỗi nhóm đối tượng khác nhau. Đối với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp với các hội, đoàn thể vận động các thành viên hội phụ nữ, hội nông dân tham gia; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại cơ sở. Đồng thời, mở rộng mạng lưới đại lý nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi đăng ký và làm các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Với các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ quan thuế để rà soát, điều tra và phát triển đối tượng tham gia.

Bảo hiểm xã hội tỉnh bằng nhiều giải pháp, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm

Với cách làm cụ thể đó, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện không ngừng được mở rộng. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng từ 109.698 người năm 2012 lên 201.318  người năm 2019, đưa tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội lên 201.318 người, chiếm 30,6% lực lượng lao động toàn tỉnh. Đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện cũng tăng lên đáng kể. Nếu như năm 2012 mới có 96.870 người tham gia loại hình bảo hiểm này thì đến tháng 6/2019, con số này tăng lên 183.534 người, chiếm 28% lực lượng lao động. Thực hiện Đề án lộ trình tiến đến bảo hiểm y tế toàn dân với nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã nâng lượng người tham gia bảo hiểm y tế từ con số 629.452 năm 2012 lên 994.274 người năm 2019. Hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,2%.

Công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, giải quyết chế độ chính sách đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, minh bạch. Từ năm 2012 đến 2018, Bảo hiểm xã hội 2 cấp đã giải quyết cho trên 8.228 lượt người hưởng bảo hiểm xã hội hằng tháng; 31.660 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần; 406.221 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức; 24.814 lượt người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Hằng năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 31 cơ sở khám chữa bệnh; thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh chặt chẽ; phối hợp với các cơ sở y tế cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận tiện, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế.

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai 13 phần mềm nghiệp vụ, thực hiện giao dịch điện tử trong đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; thực hiện tin học hóa trong lĩnh vực giám định và thanh toán bảo hiểm y tế; cắt giảm 83 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm ở cấp tỉnh và cấp huyện. 

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoàn thành Đề án lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội, hỗ trợ lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2016-2020 kết nối với mã định danh của cơ quan bảo hiểm xã hội; đổi mới công tác chi trả bảo hiểm xã hội theo hướng tăng cường sự tham gia của các đối tác cung cấp dịch vụ chi trả hiện đại như ngân hàng, bưu điện...

Theo: Đức Hiền (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: