Huyện Tam Dương đã hoàn thiện xây dựng hơn 1,2 km rãnh thoát nước thải

12/08/2019

Thực hiện phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, đến nay, huyện Tam Dương đã xây dựng được hơn 1,2 km cống, rãnh thoát nước thải. Ngoài 2 xã chọn làm điểm thực hiện là Hoàng Hoa và Vân Hội, xã Hoàng Lâu cũng đã nỗ lực hoàn thiện 600m rãnh thoát nước thải tại thôn Lực Điền.

Người dân thôn 3, xã Hoàng Hoa đang đạy nắp hoàn thiện xây dựng 312m rãnh thoát nước thải

Trong cái nắng gay gắt cuối mùa hè, từ sáng sớm, người dân thôn 3, xã Hoàng Hoa đã bắt tay vào việc xây dựng rãnh thoát nước thải. Chúng tôi nhận thấy niềm vui trên khuôn mặt của những người dân nơi đây khi được nhà nước hỗ trợ nguyên vật liệu để cải tạo, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương. Bà Trần Thị Kim Phượng, cán bộ địa chính, môi trường, nông nghiệp xã cho biết: Trên địa bàn xã hiện có 17,75km rãnh thoát nước thải. Sau khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn xã đã cứng hóa được 11,18km, đạt 63%, còn lại 5,61 km là rãnh đất. UBND xã đã thống kê, rà soát các tuyến rãnh bị ứng đọng, nước thải chăn nuôi nhiều gây ô nhiễm môi trường, một số tuyến đã xây không có nắp, cần cải tạo. Theo số liệu rà soát, xã có hơn 2km rãnh thoát nước thải cần cải tạo; trên 3,4km rãnh cần xây mới, trong đó có hơn 1,9km rãnh thoát nước đất bị ứ đọng không lưu thông.

Để triển khai thực hiện, xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về cơ chế hỗ trợ xây dựng rãnh thoát nước trên địa bàn. Đảng ủy, UBND xã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai xây dựng rãnh đến các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, Ban Phát triển nông thôn mới các thôn và phân công các thành viên phụ trách các thôn tuyên truyền về cơ chế hỗ trợ xây dựng. Tiểu ban thôn có nhiệm vụ họp các hộ dân có tuyến rãnh cần xây dựng và tuyên truyền về cơ chế hỗ trợ của nhà nước để người dân đồng thuận và hưởng ứng. Với việc nhà nước hỗ trợ 100% nguyên vật liệu, nhân dân đóng góp ngày công và tiền mặt để xây rãnh, hầu hết nhân dân trong xã đều đồng tình ủng hộ. Đến nay, thôn 3 đã đăng ký đi đầu với việc hoàn thiện 312m rãnh thoát nước thải.

Theo số liệu tổng hợp của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, nhu cầu xây dựng rãnh mới trên địa bàn huyện là hơn 117,8km, cần cải tạo trên 33,8km rãnh đã có. UBND huyện đã chỉ đạo chọn xã Hoàng Hoa và Vân Hội lựa chọn tuyến cống, rãnh xuống cấp để vận động nhân dân làm điểm. Trên cơ sở đó, huyện sẽ rút kinh nghiệm và nhân rộng tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Ngoài xã Hoàng Hoa, xã Vân Hội cũng hoàn thiện được 349,5m rãnh thoát nước thải tại thôn Vân Nội; xã Hoàng Lâu hoàn thiện 600m rãnh thoát nước thải tại thôn Lực Điền. Các địa phương khác đang tiếp tục lấy ý kiến nhân dân về cơ chế và huy động nguồn lực.

Theo: Hồng Yến (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: