Ký kết chương trình hợp tác cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc

09/08/2019

Sáng 8/8, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội và Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc thực hiện ký kết chương trình hợp tác cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc.

Tại lễ ký kết, hai bên thống nhất thỏa thuận hợp tác đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc; thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển chọn lao động và tư vấn thực hiện chính sách pháp luật về lao động. Trong đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm có trách nhiệm phối hợp, tổ chức triển khai đến các đơn vị liên quan và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm để liên kết đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực theo nhu cầu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc. Đồng thời, cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện về các thủ tục hành chính thuận tiện đối với việc tuyển dụng và các chính sách hỗ trợ của tỉnh trong việc tuyển lao động. Phối hợp, hỗ trợ Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc tư vấn, đào tạo lao động làm việc trong Khu công nghiệp chuyên nghiệp hóa; hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long thực hiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm và an toàn lao động; xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động.

Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn doanh nghiệp trong khu công nghiệp xây dựng kế hoạch đào tạo và tuyển dụng lao động; tổng hợp các kiến nghị, đề xuất hỗ trợ, tư vấn thực hiện chính sách pháp luật về lĩnh vực lao động, việc làm hoặc hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp gửi qua Trung tâm dịch vụ việc làm để được hỗ trợ. Cung cấp cho Trung tâm dịch vụ việc làm nội dung cần phối hợp trong việc quản lý lao động làm việc trong Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc; thông báo số lượng nhu cầu về lao động của từng doanh nghiệp vào đầu tư trong Khu công  nghiệp này.

Ông Goki Nobuta, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc cho biết: “Mặc dù mới chỉ bắt đầu hoạt động quảng bá tiếp thị từ năm ngoái nhưng hiện tại, chúng tôi đã mời gọi được 10 nhà đầu tư lớn vào Khu công nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra khoảng 20.000 cơ hội việc làm cho lao động Vĩnh Phúc trong những năm tới, rất mong sự hợp tác giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm với Công ty để cung cấp nguồn nhân lực và thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản vào Khu công nghiệp. Với các doanh nghiệp hoạt động, sản xuất các ngành nghề phong phú, đa dạng, tôi mong muốn tỉnh có chương trình đào tạo phù hợp để có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc.”  

Theo: Hồng Yến (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: