6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 891 người đi xuất khẩu lao động

08/08/2019

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài như: Cho vay xuất khẩu lao động, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người lao động, 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã đưa 891 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tập trung chủ yếu ở các thị trường: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc. Toàn tỉnh đã hỗ trợ 812 người đi xuất khẩu lao động với tổng số tiền trên 8,9 tỷ đồng; có 152 lao động được vay vốn xuất khẩu lao động từ các Ngân hàng với tổng số tiền trên 14,4 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 62 doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động đang tuyển lao động, trong đó có 58 doanh nghiệp ngoài tỉnh, 4 doanh nghiệp của tỉnh. Đến nay, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm hỗ trợ người lao động trước khi xuất cảnh hoàn thiện các thủ tục cần thiết để vay vốn và đề nghị hỗ trợ các chi phí xuất cảnh theo chính sách của tỉnh.

Để đạt mục tiêu đưa hơn 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trong năm 2019, những tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động hiện có và phát triển thị trường mới, tập trung vào các thị trường ổn định, cho thu nhập cao. Đồng thời, duy trì hoạt động hiệu quả việc tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử các sở, ngành, Trung tâm dịch vụ việc làm về thị trường lao động và sàn giao dịch việc làm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đẩy mạnh hoạt động tạo nguồn lao động từ địa phương và công tác phối hợp trong đào tạo, trang bị kiến thức, kỹ năng cho lao động được tạo nguồn giữa doanh nghiệp dịch vụ và các Trung tâm dịch vụ việc làm, Trung tâm xuất khẩu lao động, chính quyền cấp huyện, xã.

Theo: Hồng Yến (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: