Vĩnh Phúc với Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019

16/05/2019

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 13/5/2019 về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (từ ngày 15 - 22/5) năm 2019.

Việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai; tăng cường công tác quản lý nhà nước, trong đó đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai của chính quyền các cấp và người dân; Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, kiến thức về phòng chống thiên tai cho người dân tạo sự đồng thuận, ý thức chủ động của nhân dân trong phòng chống thiên tai; cổ vũ tinh thần nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng, chống thiên tai.

Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Kế hoạch phải được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phòng ngừa thiên tai. Việc triển khai kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành và tình hình phòng, chống thiên tai tại địa phương. Huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng chống thiên tai.

Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019: “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”; thời gian thực hiện từ 15/5/2019 đến ngày 22/5/2019.

Các hoạt động chính của Tuần lễ gồm: Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ phòng, chống thiên tai. Hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho các nhóm đối tượng trong cộng đồng; các mô hình, bài học kinh nghiệm tại cộng đồng về phòng chống thiên tai. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng chống thiên tai tại cơ quan, cộng đồng; tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai, công tác kiểm tra xử lý vi phạm.

Ngoài ra còn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử Website của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị,… Tuyên truyền thông qua lễ phát động, lễ ra quân hưởng ứng, hội nghị, hội thảo, sự kiện hưởng ứng.

Phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão

Các khẩu hiệu tuyên truyền gồm: “Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019”; “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”; “Chung sức phòng chống thiên tai giảm thiểu thiệt hại”; Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, cộng đồng giúp nhau trong phòng chống thiên tai”; …

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát và có phương án nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng theo phương châm 4 tại chỗ; tổ chức rà soát và cắm biển cảnh báo tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao rủi ro thiên tai; đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện các nội dung kế hoạch phòng chống thiên tai.

Thu Huyên

Các tin đã đưa ngày: