Nhân rộng những điểm sáng từ cơ sở

07/05/2019

Những năm qua, chất lượng tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, củng cố, kiện toàn. Nhiều tổ chức cơ sở đảng giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Về thăm chi bộ thôn Chùa Vàng, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, chúng tôi thật cảm phục sự lãnh đạo của chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân nơi đây. Dẫn chúng tôi đi dọc tuyến đường nội đồng đổ bê tông phẳng lỳ, thẳng tắp từ trong làng ra khu vực xử lý rác thải của thôn, ông Đỗ Thanh Tùng, Bí thư chi bộ thôn Chùa Vàng hồ hởi nói: “Con đường nội đồng đẹp như vậy cũng là do có sự đồng thuận cao trong chỉ đạo và triển khai thực hiện của chi bộ và toàn thể nhân dân trong thôn”. Năm 2012, Chi bộ thôn Chùa Vàng xây dựng Nghị quyết chuyên đề về hiến đất trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó, mỗi khẩu có đất nông nghiệp sẽ ủng hộ 48m2/sào, từ đó, thôn đã dồn bờ, dịch chuyển ruộng để có quỹ đất làm đường giao thông. Tính đến nay, người dân trong thôn Chùa Vàng đã hiến trên 9.000m2 đất, hàng nghìn ngày công và hơn 600 triệu đồng xây dựng nông thôn mới. Có được kết quả tích cực đó, theo ông Tùng là có sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ xã, Chi bộ thôn định hướng đúng đắn cùng sự đồng thuận trong nhân dân. Chi bộ cũng đã thống nhất trong đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, làm trước để người dân hiểu thực hiện theo. Mặc dù chi bộ có 12 đảng viên xong hoạt động rất hiệu quả, các đồng chí đảng viên sinh hoạt đều ở 4 tổ liên gia của thôn nên thuận lợi cho việc vận động và triển khai các nhiệm vụ của chi bộ.

Đưa chúng tôi đi tham quan mô hình điểm trong xử lý rác thải bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại khu dân cư được Đảng bộ xã triển khai tại thôn, ông Tùng cho biết, những năm qua, tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra khá phổ biến, mạnh ai người ấy xả rác ra đường khiến cho cảnh quan trong xây dựng nông thôn mới của thôn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước tình trạng này, ông Tùng rất trăn trở, lo lắng. Ông nghĩ nếu không hành động quyết liệt ngay thì sẽ nguy hiểm đến sức khỏe, đời sống chung cho người dân trong thôn. Ông Tùng đã tỏ chức họp chi bộ thôn, bàn bạc với các đảng viên và đi đến thống nhất xây dựng chuyên đề “Đêm sáng điện, ngày đường nở hoa”, triển khai xây dựng xử lý rác thải tập trung, hệ thống điện thắp sáng và các đường hoa trên địa bàn thôn. Để thực hiện thành công chuyên đề, chi bộ đã giao các đồng chí đảng viên gương mẫu ủng hộ tài sản, đất đai, công sức. Do khó họp đông đủ tất cả các hộ dân trong thôn để triển khai chuyên đề nên đồng chí bí thư chi bộ và trưởng thôn đã dành ra 8 buổi để họp bàn, thống nhất với 4 tổ liên gia của thôn.

Tại các cuộc họp bàn, kế hoạch triển khai chuyên đề được thông tin cụ thể, minh bạch nên người dân đồng thuận ngay. Thôn đã thành lập Câu lạc bộ tự quản - bảo vệ môi trường, trong đó, 100% đảng viên chi bộ làm nòng cốt tham gia. Các đảng viên gương mẫu trong góp tiền, hiến đất xây dựng lò đốt rác và trực tiếp đi thu gom rác, tham gia tuần tra ngõ xóm tự quản hằng đêm. Với sự đóng góp của cán bộ, đảng viên và người dân, đến nay, thôn Chùa Vàng đã xây dựng được đường điện thắp sáng đi tới từng ngõ ngách trong thôn và 3,7 km đường hoa tại các trục đường chính. Thôn đã xây dựng được lò đốt rác trên diện tích 1.000m2, hằng tuần thu gom, xử lý rác vào thứ 4 và chủ nhật. “Việc xây dựng được khu xử lý rác thải tập trung và hiệu quả hoạt động trong thu gom, xử lý rác thải đã góp phần thay đổi rõ rệt tư duy, ý thức bảo vệ môi trường của người dân trong thôn; ngõ xóm thôn Chùa Vàng đã thực sự xanh – sạch – đẹp” - ông Tùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Đảng bộ xã Minh Quang cho chúng tôi biết, mô hình tự quản -  bảo vệ môi trường của thôn Chùa Vàng được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đến học tập; riêng khu xử lý rác tập trung sau khi triển khai tại thôn Chùa Vàng đã được nhân rộng tới 3 thôn trong xã và đang hoạt động rất hiệu quả. Cán bộ, đảng viên trong thôn luôn đoàn kết, tinh thần nêu gương rất cao, vì vậy, các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống nhân dân được thôn hoàn thành tốt.

Tự xây dựng lò đốt rác và trực tiếp đi thu gom rác, người dân thôn Chùa Vàng

đang phát huy tốt vai trò làm chủ trong xây dựng nông thôn mới

Để có nhiều chi bộ tại cơ sở vững mạnh, những năm qua, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ huyện Tam Đảo chú trọng thực hiện, hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Huyện ủy, BTV tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện NQTW 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương, Đề án 01-ĐA/TU, gắn với Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh. Đảng bộ huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đi dự sinh hoạt cấp ủy cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc hằng tháng để nắm tình hình, kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở cơ sở. Công tác phát triển đảng có chuyển biến tích cực, trong năm, kết nạp được 167 đảng viên. Qua xếp loại tổ chức cơ sở đảng và phân loại đảng viên, có 5 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 18 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 436 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2.779 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, kinh tế - xã hội của huyện Tam Đảo tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Năm 2018, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,04%; tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 4 nghìn tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 47,74 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước ước thực hiện đạt 880.677 triệu đồng đạt 175,6% so với kế hoạch. Nhằm phát huy thế mạnh trong lĩnh vực du lịch, huyện đã triển khai Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết 08 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2018, huyện đón trên 1,8 triệu lượt du khách, doanh thu đạt 130 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức họp định kỳ, đột xuất đánh giá tình hình thực hiện và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Năm 2018, huyện có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xác định việc nâng cao chất lượng chi bộ là yêu cầu cấp thiết, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và từng đảng viên, là một khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, năm 2017, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xây dựng Đề án số 04 về “Nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2017-2020”. Mục tiêu là tạo chuyển biến căn bản về nhận thức của cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh trong công tác xây dựng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp uỷ, cán bộ chủ chốt ở cơ sở thực sự tiền phong, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, có phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chủ động và kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở; củng cố, xây dựng tổ chức đảng và kết nạp đảng viên ở những nơi có ít đảng viên, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực kinh tế nhà nước. Phấn đấu hằng năm, số chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95%; mỗi năm kết nạp từ 2.400 đảng viên trở lên, chú trọng phát triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có hơn 70.000 đảng viên, hằng năm có hơn 80% trở lên, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường giải pháp nâng cao sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh; phân công nhiệm vụ cho đảng viên, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, chi ủy, bí thư chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chuyển đổi một số mô hình chi bộ không phù hợp, hoạt động không hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời tuyên dương những chi bộ, đảng viên tiêu biểu.

Theo: Đức Hiền (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: