Vĩnh Phúc có 259 thôn, tổ dân phố phải sáp nhập theo Thông tư 14 của Bộ Nội vụ

07/05/2019

Thông tư số 14 của Bộ Nội vụ bổ sung một số điều của Thông tư số 04 ngày 31/8/2012, thay thế Thông tư số 09 năm 2017 quy định về quy mô số hộ gia đình tại các thôn, tổ dân phố đã giảm yêu cầu về điều kiện bắt buộc phải sáp nhập thôn, tổ dân phố. Theo đó, toàn tỉnh có 259 thôn, tổ dân phố có số hộ gia đình dưới 50% điều kiện tiêu chuẩn, bắt buộc phải sáp nhập.

Thông tư 14 của Bộ Nội vụ quy định một thôn ở xã phải có từ 300 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố ở phường, thị trấn có từ 350 hộ gia đình trở lên. Những thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% quy mô số hộ gia đình theo quy định bắt buộc phải sáp nhập. Những thôn, tổ dân phố có quy mô đạt từ 50% quy mô số hộ gia đình trở lên theo quy định ở những nơi có đủ các điều kiện thì khuyến khích tổ chức sáp nhập.

Ngay sau khi Thông tư có hiệu lực, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 25 về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố theo quy định tại Thông tư số 14 của Bộ Nội vụ. Trong đó, giao Sở Nội vụ chủ trì triển khai, hướng dẫn và đôn đốc UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã quán triệt, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Theo số liệu từ Sở Nội vụ, hiện toàn tỉnh có 259/1.379  thôn, tổ dân phố có số hộ gia đình dưới 50% điều kiện tiêu chuẩn, bắt buộc phải sáp nhập. Do nhiều lý do, các địa phương đã đề nghị giữ nguyên hiện trạng đối với một số thôn, tổ dân phố không đảm bảo điều kiện về số hộ gia đình, đồng thời, tổ chức sáp nhập thêm các thôn, tổ dân phố thuộc diện khuyến khích sáp nhập. Dự kiến sau khi sáp nhập, toàn tỉnh còn 1.225 thôn, tổ dân phố; giảm 156 thôn, tổ dân phố.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 2 huyện: Tam Dương, Yên Lạc và thành phố Vĩnh Yên đã hoàn thành các bước trong việc sáp nhập thôn, tổ dân phố. Các địa phương còn lại đang hoàn thiện hồ sơ, Đề án gửi Sở Nội vụ trình UBND và HĐND tỉnh.

Trong đó, huyện Tam Dương có 20/145 thôn, tổ dân phố thuộc 7/13 xã, thị trấn có quy mô số hộ gia đình dưới 50% quy định bắt buộc phải sáp nhập. UBND huyện Tam Dương đã hoàn thành sáp nhập tất cả những thôn, tổ dân phố không đảm bảo điều kiện bắt buộc phải sáp nhập; thực hiện sáp nhập 10 thôn, tổ dân phố không đủ điều kiện với nhau, để thành lập 5 thôn, tổ dân phố mới; sáp nhập 10 thôn, tổ dân phố còn lại với 10 thôn, tổ dân phố liền kề. Sau khi sáp nhập các thôn, tổ dân phố, Tam Dương còn 130 thôn, tổ dân phố; giảm được 15 thôn, tổ dân phố. Thành phố Vĩnh Yên có 121 thôn, tổ dân phố. Sau khi rà soát, toàn thành phố có 11 thôn, tổ dân phố thuộc 5/9 xã, phường có quy mô số hộ gia đình dưới 50% quy định bắt buộc phải sáp nhập. UBND thành phố đề nghị giữ nguyên hiện trạng thôn Tấm, xã Định Trung do yếu tố vị trí địa lý độc lập. Đến nay, thành phố đã hoàn thành sáp nhập xong 10 thôn, tổ dân phố, thành phố Vĩnh Yên còn 111 thôn, tổ dân phố; giảm được 10 thôn, tổ dân phố. Huyện Yên Lạc có 162 thôn, tổ dân phố. Sau khi rà soát, Yên Lạc có 14 thôn thuộc 5/17 xã, thị trấn bắt buộc phải sáp nhập. UBND huyện Yên Lạc đề nghị giữ nguyên trạng thôn Bầu, xã Nguyệt Đức và thôn Trung Giang, xã Trung Kiên do 2 thôn này được hình thành từ nhiều đời nay, có vị trí địa lý, địa hình nằm tách biệt, cách xa các thôn khác; phong tục, tập quán, tín ngưỡng tôn giáo của các thôn khác nhau; điều kiện cơ sở vật chất của 2 thôn này đã được đầu tư xây dựng đáp ứng với nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Sau khi hoàn thành sáp nhập, huyện Yên Lạc còn 154 thôn, tổ dân phố, giảm được 8 thôn, tổ dân phố.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố theo quy định của Nhà nước đã được quán triệt quyết liệt từ Trung ương đến các địa phương. Theo Thông tư 14, điều kiện về quy mô số hộ gia đình bắt buộc phải sáp nhập thôn, tổ dân phố đã giảm rất nhiều so với quy định tại Thông tư số 09 của Bộ Nội vụ, góp phần giảm áp lực  cho việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 

Để việc sáp nhập thôn, tổ dân phố đạt hiệu quả và tạo sự đồng thuận cao từ người dân, Sở Nội vụ cho biết sẽ xin ý kiến Tỉnh ủy, cho chủ trương giữ nguyên không sáp nhập đối với thôn, tổ dân phố có địa bàn biệt lập không liền kề, cách trở giao thông gây khó khăn cho việc sinh hoạt cộng đồng hoặc một số tôn giáo và dân tộc thiểu số khác nhau có phong tục tập quán riêng biệt. Đối với thôn, tổ dân phố thuận lợi về vị trí địa lý phải sáp nhập nhưng khi triển khai đề án, tỷ lệ cử tri đồng ý dưới 50% thì đề nghị UBND huyện báo cáo Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo tiếp tục lấy ý kiến cử tri lần 2 và quán triệt giao nhiệm vụ cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, tổ chức chính trị xã hội quyết liệt vào cuộc hoàn thành việc sáp nhập. Đối với thôn, tổ dân phố không thuộc diện bắt buộc phải sáp nhập, Đảng ủy, UBND xã quyết tâm sáp nhập nhưng cử tri chưa đồng thuận cao thì giữ nguyên, không bắt buộc phải sáp nhập.

Theo: Hồng Yến (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: