Phát huy hiệu quả mô hình tư vấn, hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng

12/07/2018

Cùng với áp dụng phương pháp cai nghiện bắt buộc, thời gian qua, Vĩnh Phúc đã đa dạng hóa các biện pháp, mô hình điều trị cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Qua đó, từng bước góp phần thực hiện thành công Đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma túy" trên địa bàn tỉnh.

Năm 2014, điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng đầu tiên của tỉnh đã được thành lập tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương. Từ đó đến nay, điểm tư vấn này đã tiếp cận, vận động hơn 30 người nghiện ma túy đăng ký tham gia cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế bằng Methadone; cung cấp dịch vụ tư vấn dự phòng tái nghiện và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho trên 120 lượt người; tư vấn cho gần 300 lượt người nghiện và gia đình người nghiện về các biện pháp cai nghiện, chăm sóc người nghiện ma túy.

Các điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị cai nghiện tại cộng đồng đã và đang
 là cầu nối để người nghiện có thêm cơ hội tái hòa nhập cuộc sống

Từ mô hình trên, chỉ một thời gian ngắn sau đó trên địa bàn tỉnh đã thành lập thêm 3 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng đặt tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô; thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc và phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên. Các mô hình đã vận động được gần 90 trường hợp người mắc nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; 1.000 lượt người mắc nghiện, người thân người mắc nghiện ma túy được tư vấn dự phòng tái nghiện, lây nhiễm HIV…

Trên thực tế, các mô hình này không những giúp nâng cao chất lượng công tác điều trị nghiện ma túy mà còn là địa điểm tư vấn cho người nghiện ma túy và gia đình họ lựa chọn hình thức cai nghiện phù hợp; cung cấp dịch vụ toàn diện cho người nghiện ma túy, tạo động lực cho người nghiện kiên trì điều trị, phòng chống tái nghiện và hòa nhập cộng đồng bền vững.

Tuy nhiên, đối chiếu với con số hơn 2.300 trường hợp mắc nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tại tỉnh, chỉ có gần 240 người điều trị bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và hơn 700 trường hợp được điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Số người mắc nghiện không được tiếp cận với các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và điều trị nghiện của tỉnh còn khá cao. Nguyên nhân chủ yếu do một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và công tác chỉ đạo xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất tại các điểm điều trị cắt cơn tại các trạm y tế. Trong khi đó, nhân lực có chất lượng để phục vụ công tác cai nghiện tại cộng đồng còn thiếu, nhất là thành viên tổ tư vấn, hỗ trợ cai nghiện hầu như kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn còn hạn chế; công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người nghiện ma túy sau cai nghiện còn gặp nhiều khó khăn.

Khắc phục những tồn tại này, các cấp ủy, chính quyền địa phương đang tăng cường nhiều giải pháp để công tác cai nghiện ma túy phát huy hiệu quả và mang tính bền vững, lâu dài. Trọng tâm là cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các đối tượng, đặc biệt là người nghiện, thân nhân người nghiện và học sinh, sinh viên về tác hại của ma túy; chủ động phòng, chống ma tuý trong cộng đồng; đa dạng các hình thức tạo việc làm cho người sau cai nghiện; tiếp tục nhân rộng các mô hình tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị cai nghiện tại cộng đồng. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có thêm 14 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện tại các xã, phường, thị trấn; mỗi điểm tư vấn có từ 30 người nghiện có hồ sơ quản lý trở lên.

Theo: Hoàng Phúc (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: