Trung tâm Hành chính công huyện Tam Đảo: 77% hồ sơ được giải quyết và trả kết quả trước hạn

13/03/2018

Là địa phương đầu tiên của Vĩnh Phúc đưa Trung tâm Hành chính công vào hoạt động, 6 tháng qua, Trung tâm Hành chính công huyện Tam Đảo đã khẳng định vai trò là đầu mối duy nhất của huyện trong việc tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ về thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Cùng với đó, Trung tâm cũng là đầu mối tiếp nhận kết quả giải quyết từ các phòng, ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị; trả kết quả, phục vụ các dịch vụ hỗ trợ quá trình giao dịch thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức; cung ứng dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền Nhà nước trên địa bàn.

Ông Lương Ninh Phúc, Phó Chánh văn phòng UBND huyện, Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Tam Đảo cho biết: Hiệu quả rõ nhất khi đưa Trung tâm vào hoạt động là tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các tổ chức, cá nhân và người dân không phải đi “nhiều cửa” trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Với 4 cán bộ thường xuyên có mặt tại bộ phận tiếp nhận, sau 6 tháng đi vào hoạt động, số hồ sơ thuộc trách nhiệm của các phòng chuyên môn được chuyển giải quyết xong và trả kết quả trước hạn liên tục tăng.  

Cũng theo ông Phúc, từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 2/3/2018, Trung tâm đã tiếp nhận 489 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết trước hạn 347/448 hồ sơ, chiếm 77%.  

Theo: Đại An (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: