Năm 2018, Yên Lạc hỗ trợ 3 tỷ đồng cho các địa phương trả nợ đọng xây dựng cơ bản nông thôn mới

13/03/2018

Với việc triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, hết năm 2017, huyện Yên Lạc còn nợ đọng 12 tỷ đồng xây dựng cơ bản từ chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm 43 tỷ đồng so với năm 2015; 100% số nợ này đều tập trung ở cấp xã.

Để không phát sinh nợ đọng và sớm trả xong số nợ này trong năm 2018, UBND huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương không khởi công xây dựng các dự án mới nếu chưa thực sự cần thiết, chỉ khởi công các công trình khi đã cân đối đủ nguồn vốn. Cùng với đó, tăng cường quản lý, rà soát, cân đối nguồn vốn nhằm hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải; đôn đốc các nhà thầu tập trung quyết toán các công trình đã hoàn thành, tránh tình trạng đã đưa vào sử dụng mà chưa được quyết toán, nợ đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Chỉ đạo các địa phương huy động các nguồn lực đầu tư, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất để trả nợ đọng xây dựng cơ bản và nâng cao chất lượng các tiêu chí.   

Đồng hành cùng các địa phương trong quá trình trả nợ đọng xây dựng cơ bản, giai đoạn 2017 -2020, huyện Yên Lạc sẽ hỗ trợ 16 tỷ đồng cho 16/17 xã, thị trấn. Trong đó, riêng năm 2018, hỗ trợ 3 tỷ đồng cho 3 xã: Yên Đồng, Liên Châu và Nguyệt Đức để các xã đầu tư nâng các công trình nông thôn mới và trả nợ đọng xây dựng cơ bản.   

Theo: Nguyên Thắng (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: