Lập Thạch chú trọng công tác bảo vệ môi trường

12/01/2018

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, huyện Lập Thạch đã đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích cá nhân, tổ chức, cộng đồng tham gia phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đến nay, bước đầu đạt một số kết quả nhất định.

Trên địa bàn huyện đã thành lập được các tổ thu gom chất thải, thành lập một số hợp tác xã thu gom và xử lý chất thải, tuy nhiên, việc thu gom và xử lý chất thải vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là xây dựng khu chôn lấp rác thải hợp vệ sinh hoặc lò đốt chất thải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Bên cạnh đó, chất thải rắn tại các địa phương chưa được phân loại và thu gom triệt để gây ô nhiễm đất, nước cục bộ. Các điểm tập kết và thu gom cũng như chôn lấp chất thải rắn chưa đạt tiêu chuẩn, một số mang tính tự phát và tạm thời, đang có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và mất cảnh quan môi trường khu vực.

Hiện 19/20 xã, thị trấn trên địa bàn đã thành lập tổ thu gom, hợp tác xã vệ sinh môi trường với 315 người tham gia thu gom, xử lý rác thải, chủ yếu được sắp xếp theo các tổ dân phố, thôn dân cư, khu vực thương mại như: khu chợ, khu đông dân cư…Hầu hết các địa phương tổ chức thu gom rác thải từ 2 đến 3 lần/tuần; một số xã đã triển khai thu gom rác thải trên phạm vi toàn địa bàn như Xuân Hòa, Văn Quán, Sơn Đông, Triệu Đề, Quang Sơn, Ngọc Mỹ. Toàn huyện xây dựng được 5 lò đốt rác thải tại thị trấn là Lập Thạch, Thái Hòa, Văn Quán, Xuân Hòa, Sơn Đông.

Thời gian tới, để công tác bảo vệ môi trường ngày càng có hiệu quả, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường trên địa bàn; quản lý chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, tiến tới đóng cửa và xử lý lượng chất thải rắn tại các bãi rác hiện có; đầu tư nguồn nhân lực và trang thiết bị phục vụ công tác vệ sinh môi trường. Ngoài ra, các địa phương tăng cường phối hợp thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật bảo vệ môi trường, kịp thời thông báo nhắc nhở, quy định rõ thời gian khắc phục đối với các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, việc bảo vệ môi trường sẽ được đưa vào hương ước và quy ước của các thôn dân cư, tổ dân phố./. 

Theo: Nguyễn Loan (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: