Vài nét về tiểu sử đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc

13/09/2017

Vào cuối những năm 60 của thế kỷ XX, chủ trương “Khoán hộ” của tỉnh Vĩnh Phúc, đứng đầu là đồng chí Kim Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy là một hướng đi tích cực trong việc tìm cách làm mới, quản lý mới, nhằm đem lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp. Đây là quá trình đổi mới tư duy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Vĩnh Phúc ghi đậm dấu ấn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, là những đóng góp quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn, một trong những cơ sở để Trung ương tham khảo, nghiên cứu, hoạch định đường lối đổi mới trong nông nghiệp sau này.

Đồng chí Kim Ngọc tên thật là Kim Văn Nguộc, sinh ngày 10/10/1917 tại thôn Đại Nội, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Là một trong những người tham gia hoạt động cách mạng sớm ở Vĩnh Phúc và trở thành cán bộ lãnh đạo đảm nhiệm chức vụ cao nhất của Đảng bộ tỉnh - Bí thư Tỉnh ủy. Xuất thân trong một gia đình bần nông, có tinh thần yêu nước, đồng chí hiểu rõ những tâm tư, nguyện vọng của người nông dân, điều đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách, tư duy và khát vọng trong cuộc đời hoạt động, công tác của đồng chí Kim Ngọc.

Từ năm 1931 đến năm 1938, đồng chí Kim Ngọc làm tá điền cho địa chủ Đỗ Đình Đạo và Nguyễn Hữu Kỳ ở ấp Phú Vinh, đồn điền Đỗ Đình Đạo, huyện Bình Xuyên. Trong những năm lao động tại các đồn điền, đồng chí Kim Ngọc được tiếp xúc, chứng kiến và cảm nhận sâu sắc cuộc sống khổ cực của người nông dân tá điền bị áp bức, bóc lột sức lao động, suốt ngày “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà vẫn thiếu đói quanh năm, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Từ đó sớm hình thành trong đồng chí nhận thức, mong muốn “làm sao cho nông dân ta được no ấm”. Năm 1939, được các đồng chí Đinh Đức Thiện, Đào Duy Kỳ (Xứ ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ) tuyên truyền, giác ngộ cách mạng và giao nhiệm vụ công tác vận động quần chúng ở ấp Phú Vinh, đồn điền Đỗ Đình Đạo đấu tranh chống áp bức, bóc lột của địa chủ phong kiến. Tháng 4/1940, đồng chí Kim Ngọc được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và đây là niềm tin, là sức mạnh để đồng chí thực hiện ước vọng của mình. Lúc này, đồng chí Kim Ngọc tham gia hoạt động cách mạng ở địa phương và làm liên lạc cho một số đồng chí Xứ ủy. Cuối năm 1941, địch khủng bố mạnh, cơ sở cách mạng ở Vĩnh Yên bị vỡ, đồng chí chuyển hướng hoạt động lên thôn Rầm, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ). Địch tiếp tục khủng bố, đồng chí được cấp trên điều về hoạt động cách mạng ở địa bàn các huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên, Yên Lạc thuộc tỉnh Vĩnh Yên.

Đến cuối năm 1944, đồng chí tham gia đội công tác Bắc tiến do đồng chí Hoàng Quốc Việt tổ chức, hoạt động ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Khi Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), đồng chí Kim Ngọc cùng một số đồng chí lãnh đạo quần chúng đánh chiếm Châu Thiện Kế, lập khu du kích kháng Nhật và tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng ở nhiều xã của các huyện Sơn Dương, Lập Thạch, Tam Dương. Tháng 8/1945, đồng chí tham gia khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng ở Vĩnh Yên. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do của dân tộc đã có ảnh hưởng lớn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Kim Ngọc.

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, đồng chí Kim Ngọc được Đảng phân công giữ nhiều cương vị công tác khác nhau: Làm cán bộ, tham gia Huyện ủy viên và Bí thư Huyện ủy Tam Dương (10/1946). Đầu năm 1947, là Tỉnh ủy viên phụ trách các huyện Tam Dương, Lập Thạch. Năm 1948, đồng chí phụ trách Nông hội của tỉnh Vĩnh Yên. Khi thực dân Pháp đánh chiếm Vĩnh Yên, đồng chí được điều về làm Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên (1949); Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (3/1952) kiêm chính trị viên Tỉnh đội.

Hòa bình lập lại, tháng 10/1955, đồng chí được điều động sang quân đội và giữ chức vụ Khu ủy viên Khu ủy Việt Bắc, Phó Chính ủy Quân khu Việt Bắc, Cục phó Cục Động viên và Dân quân của Bộ Tổng tham mưu, Chính ủy Cục Nông binh thuộc Bộ Quốc phòng. Tháng 1/1959, đồng chí về làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Tháng 1/1968, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết về việc hợp nhất tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú. Từ tháng 2/1968, đồng chí là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú cho đến tháng 5/1977 thì nghỉ hưu. Ngày 26/5/1979, đồng chí Kim Ngọc từ trần, hưởng thọ 62 tuổi.

Trong gần 40 năm (1939-1977) tham gia cách mạng, nhất là từ khi giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Kim Ngọc đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách đổi mới, sáng tạo, có nhiều chủ trương “đi trước thời gian”. Tiêu biểu là chủ trương “Khoán hộ” (khoán việc cho lao động, cho hộ, cho nhóm) trong HTX nông nghiệp hay còn gọi là Nghị quyết 68-NQ/TU ngày 10/9/1966 “Về một số vấn đề quản lý lao động nông nghiệp trong hợp tác xã hiện nay”. Đây là những đóng góp quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn, là một trong những cơ sở để Đảng ta sau này đề ra Chỉ thị 100 (ngày 13/01/1981) và Nghị quyết số 10 (ngày 5/4/1988) đã làm thay đổi căn bản nền kinh tế nông nghiệp của cả nước.

Ước vọng lớn nhất, niềm ham muốn, say mê của đồng chí Kim Ngọc là đem lại ấm no cho người dân, để nhân dân đóng góp ngày càng nhiều cho Tổ quốc. Với tinh thần tích cực, chủ động học tập, nâng cao trình độ, nhiều trải nghiệm thực tiễn hoạt động cách mạng trên những cương vị công tác khác nhau, đồng chí luôn thể hiện tư chất của người lãnh đạo năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng chí Kim Ngọc là hiện thân của một lãnh đạo tỉnh mẫu mực, là tấm gương sáng hết lòng, hết sức vì dân, vì nước.

Đánh giá về đồng chí Kim Ngọc, nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nói: “Công lao anh Kim Ngọc thật lớn, cần phải dựng tượng để tỏ lòng biết ơn con người như anh Kim Ngọc”.

Với những cống hiến to lớn và thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, đồng chí Kim Ngọc được Đảng, Nhà nước tặng thưởng và truy tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương chiến thắng hạng Ba, Huân chương chiến sỹ vẻ vang và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Theo tài liệu của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin đã đưa ngày: