Chặng đường 12 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Xây dựng Vĩnh Phúc

10/08/2017

Được thành lập năm 2006, từ 251 hội viên ban đầu, đến nay, Hội Xây dựng đã trưởng thành và lớn mạnh với gần 400 hội viên, sinh hoạt tại 16 chi hội thành viên theo các khối sở, ngành và các huyện, thị. Hội có Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng trực thuộc và ba ban chuyên môn, gồm: Ban Khoa học Công nghệ, Ban Chính sách pháp luật, Ban Tư vấn phản biện.

Hội Xây dựng là tổ chức nghề nghiệp, tự nguyện. Trong những năm qua, Hội đã thực hiện tốt một số công tác như: Tham gia với Bộ Xây dựng và Tổng Hội Xây dựng về những vướng mắc trong việc thực hiện Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch xây dựng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và một số nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành nhằm kịp thời đề xuất, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh; tham gia điều chỉnh giá đền bù vật kiến trúc trên địa bàn, cơ chế cấp đất dịch vụ khi bị thu hồi đất nông nghiệp, quy chế quản lý xây dựng các khu - cụm công nghiệp, quy chế quản lý kiến trúc...

Bên cạnh đó, Hội phối hợp với Sở Xây dựng tập hợp và biên soạn tài liệu tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng nhằm tuyên truyền, phổ biến đến mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; tổ chức nhiều lớp tập huấn về công tác quản lý đầu tư xây dựng cho các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; đề xuất giải pháp quản lý khai thác đất cho công tác san lấp và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; tham gia đề án tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng, chất lượng khảo sát, thiết kế.


Ông Đàm Đình Hiên - Phó giám đốc Sở Xây dựng - Chủ tịch Hội Xây dựng
phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Hội cũng đã có nhiều ý kiến tham gia, đóng góp vào công tác phản biện quy hoạch đối với các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch các khu - cụm công nghiệp, quy hoạch phát triển du lịch và dịch vụ, quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước và xử lý chất thải rắn của tỉnh; phản biện quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc; tham gia ý kiến vào Quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, Quy hoạch vùng huyện; tham gia phản biện về chương trình phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, chương trình phát triển nhà ở Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đòng thời, tham gia Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc một số công trình trọng điểm của tỉnh như: Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc, Khu liên hợp thể thao tỉnh Vĩnh Phúc, Nhà điều trị nội trú bệnh viện đa khoa tỉnh, Công viên trung tâm Tam Đảo, Khách sạn lâu đài Tam Đảo, Trường chuyên tỉnh Vĩnh Phúc. Phối hợp với các Sở Xây dựng và các huyện, thị tham gia thẩm định một số dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế xây dựng một số dự án đầu tư xây dựng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

 5 năm qua, hoạt động theo đúng điều lệ và phương hướng Đại hội nhiệm kỳ 2011-2016 đề ra, Hội xây dựng Vĩnh Phúc đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển xây dựng của tỉnh; nâng cao vị thế của Hội ngày càng được nâng cao.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Xây dựng sẽ tiếp tục tập hợp và phát huy sức mạnh của các hội viên để tham gia nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước về xây dựng, tích cực tham gia phản biện và nghiên cứu khoa học xây dựng, tư vấn đầu tư và xây dựng góp vào việc tăng cường công tác quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch, vật liệu xây dựng, quản lý đô thị, quản lý môi trường xây dựng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển./.

Theo Đàm Đình Hiên: Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: