“Trẻ em với vấn đề phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”

17/07/2017

Đó là chủ đề của Diễn đàn trẻ em năm 2017 diễn ra sáng 14/7 do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức. Tham dự Diễn đàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, huyện, thành, thị; 63 em thiếu niên nhi đồng đại diện cho 275.000 trẻ em trong toàn tỉnh.

Diễn đàn trẻ em là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp quốc về Quyền trẻ em. Đồng thời, tạo cơ hội để các em gặp gỡ, giao lưu, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng và khuyến nghị các vấn đề liên quan đến trẻ em hiện nay. Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm, thực hiện quyền trẻ em, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, bình đẳng và lành mạnh cho mọi trẻ em.

Tham gia Diễn đàn, các em được giao lưu, đối thoại với lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể về các vấn đề liên quan mật thiết đến trẻ em hiện nay: Việc thực hiện Công ước quyền trẻ em; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em… Từ đó, phát hiện các vấn đề mới, đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy hành động của các cấp chính quyền địa phương, gia đình, nhà trường và trẻ em đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các em cũng được bày tỏ nguyện vọng, mong muốn chính đáng của mình là được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện, giúp các em có thể phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình khẳng định, Đảng, Nhà nước và tỉnh luôn quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em – những chủ nhân tương lai của đất nước. Tuy nhiên, công tác này hiện còn nhiều thách thức khi thực tế vẫn còn nhiều trẻ bị ngược đãi, xâm hại.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành chung tay vào cuộc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; xây dựng kế hoạch, giải pháp hiệu quả phòng chống nạn bạo lực, xâm hại trẻ em; làm tốt công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xây dựng nhiều công trình phúc lợi cho trẻ em; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo điều kiện để các em được tiếp cận thông tin và được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp ngược đãi, xâm hại trẻ em.  

Theo Hải Vân: Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: