Nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

15/11/2021

Thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh đã tập trung giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân 2 năm qua.

Sau 6 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư đã tạo bước đột phá mạnh mẽ cho hoạt động tín dụng chính sách, góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại Vĩnh Phúc. Tính đến đầu tháng 10/2021, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 15 chương trình tín dụng chính sách, tăng 5 chương trình so với trước khi có Chỉ thị số 40 với tổng dư nợ đạt hơn 3.100 tỷ đồng; tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2014 - 2021 đạt hơn 1.300 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 10%.  

Nguồn tín dụng chính sách đã giúp hàng chục nghìn hộ gia đình trên địa bàn tỉnh thoát nghèo,
vươn lên ổn định cuộc sống, nhiều hộ đã trở thành khá, giàu

Theo đánh giá của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, cùng với nguồn ngân sách từ Trung ương, giai đoạn 2014 - 2021, ngân sách tỉnh đã dành thêm gần 400 tỷ đồng bổ sung nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Có hơn 200.000 hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn, trong đó, 30.000 hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,6% năm 2014 xuống còn 0,98% vào cuối năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020; 112/112 xã trên địa bàn tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới với bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, không chỉ kịp thời chuyển vốn vay tới các đối tượng chính sách, trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, suốt gần 2 năm qua, nguồn vốn từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tham gia hỗ trợ, giúp hàng nghìn khách hàng khôi phục, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh bằng những chính sách cụ thể, thiết thực như: Gia hạn nợ, hay cho vay vốn ưu đãi đối với người sử dụng lao động, trả lương ngừng việc, trả lương tái sản xuất cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen tại nhiều địa phương, nhất là khu vực nông thôn trong tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 40 trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập như: Một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm đúng mức đến hoạt động tín dụng khiến việc phối hợp, lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại một số địa phương chưa được quan tâm thực hiện một cách thường xuyên, liên tục; năng lực, trách nhiệm của một số tổ chức nhận uỷ thác vốn vay, nhất là cấp cơ sở còn hạn chế; người dân một số nơi còn tâm lý trông chờ, xem vốn tín dụng là vốn cho không dẫn tới hiệu quả sử dụng đồng vốn chưa cao…

Khắc phục những khó khăn kể trên, đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa huy động, quản lý và sử dụng vốn chính sách gắn với tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội đến cán bộ, công chức và nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức dành nguồn vốn uỷ thác hoặc mở tài khoản, gửi tiền tiết kiệm vào hệ thống ngân hàng chính sách trên địa bàn; nâng cao năng lực quản trị và công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động tại điểm giao dịch xã. Qua đó, phát huy vai trò tín dụng chính sách trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Được biết, cuối tháng 9/2021, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40 và Kết luận 06 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 với nhiều nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. Trọng tâm là tiếp tục tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, nguồn vốn có tính chất từ thiện và các nguồn vốn hợp pháp khác vào Ngân hàng Chính sách xã hội; ưu tiên các nguồn vốn ưu đãi thời hạn dài, lãi suất thấp để cải thiện cơ cấu nguồn vốn theo hướng ổn định, bền vững; tạo điều kiện mở rộng, huy động nguồn vốn chính sách từ các tổ chức tín dụng Nhà nước, phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và từ các tổ chức, cá nhân khác. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngân hàng, tiến tới hội nhập với hệ thống ngân hàng trong khu vực và trên thế giới; chủ động gắn kết chính sách tín dụng chính sách xã hội với các hoạt động hỗ trợ chuyển giao khoa học và công nghệ, các chương trình khuyến nông - lâm - ngư nghiệp, đào tạo nghề, các mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội… Đây được xem là cơ sở quan trọng để Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh của mình, từng bước tạo bước đột phá trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn trong những năm tới.

Theo Bích Phượng: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: