Thái Hòa nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã chăn nuôi và phát triển bò sữa

04/11/2021

Xã Thái Hòa là một trong những xã đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận mô hình chăn nuôi bò sữa Việt - Bỉ vào năm 2002, ban đầu chỉ có 7 hộ nông dân trong xã tham gia nuôi thử nghiệm. Đến nay, toàn xã có 45 hộ nuôi bò sữa với tổng số 490 con. Mô hình chăn nuôi bò sữa tại Thái Hòa không chỉ góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân mà còn đem lại nguồn thu từ 15 đến 20 tỷ đồng/năm cho ngành chăn nuôi của xã.

Hiện toàn xã có 490 con bò sữa, trong đó hơn 300 con đang cho khai thác, hằng tháng cung cấp cho thị trường khoảng 90,3 tấn sữa, đem lại lợi nhuận từ 150 - 200triệu đồng/hộ/năm.

Để nâng cao hiệu quả chăn nuôi và phát triển đàn bò sữa, nâng hiệu quả kinh tế, xã Thái Hòa đã thành lập hợp tác xã chăn nuôi và phát triển bò sữa Thái Hòa. Hợp tác xã hiện có 42 thành viên, là một mô hình sản xuất hàng hóa với đặc thù là  chăn nuôi nông hộ.Thông qua hoạt động hợp tác xã, người chăn nuôi có điều kiện, cơ hội trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau thảo luận và tìm hướng giải quyết khi gặp khó khăn, vướng mắc. Nhờ vậy, dịch bệnh trên đàn bò sữa được phát hiện, khống chế sớm, chất lượng sữa đồng đều, đảm bảo; đầu ra, giá bán tương đối ổn định.

Ngoài việc hỗ trợ bao tiêu sản phẩm, hợp tác xã còn là cầu nối phối hợp với Hội Nông dân huyện thế chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi tiếp cận với các nguồn vốn vay hỗ trợ để phát triển quy mô đàn bò; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp người chăn nuôi hiểu thêm về kỹ thuật chăm sóc cũng như thu hoạch sữa…

Theo Ngọc Thảo: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: