Lập Thạch: Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

02/11/2021

Nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn, huyện Lập Thạch đẩy mạnh thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã. Trong những năm qua, huyện đã triển khai hỗ trợ trang bị máy móc, vật tư nông nghiệp để cho các thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, phát triển trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp.

Toàn huyện hiện có 60 hợp tác xã hoạt động ở các lĩnh vực: nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, môi trường, vận tải, thương mại tổng hợp. Các tổ hợp tác và hợp tác xã hoạt động hiệu quả đã khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới. 

Các hợp tác xã trên địa bàn huyện đều phát triển theo hướng tích cực, đặc biệt là các hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lợi nhuận thu về bình quân đạt trên 100 triệu đồng/ hợp tác xã /năm. Riêng hợp tác xã bò sữa Thái Hòa, hợp tác xã Thanh long Ngọc Mỹ, hợp tác xã sản xuất và chế biến lương thực thực phẩm sạch Thủy Phương, hợp tác xã chăn nuôi chế biến nông sản Bình Minh có doanh thu bình quân trên 900 triệu đồng/năm. Đa số các hợp tác xã đều chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất, chọn lựa giống có chất lượng để sản xuất, áp dụng kỹ thuật tiên tiến nên đầu ra của sản phẩm ngày càng mở rộng, thu nhập của các thành viên gia tăng.

Ông Nguyễn Văn Thái - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lập Thạch  cho biết: “Để đẩy mạnh phát triển của kinh tế tập thể trên địa bàn huyện, cùng với tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, huyện Lập Thạch tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn. Theo đó, huyện chú trọng xây dựng và phát triển các mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến hoạt động hiệu quả, mở rộng liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã và doanh nghiệp trên cơ sở hợp tác về kỹ thuật, công nghệ, ngành nghề kinh doanh”.

Một trong những giải pháp quan trọng và tiên quyết được huyện quan tâm đó là chính sách ưu tiên cho các hợp tác xã được vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất. Bên cạnh đó, tăng cường hướng dẫn các hợp tác xã liên kết hợp tác sản xuất kinh doanh để tăng cường khả năng cạnh tranh, huy động vốn và là đầu mối giới thiệu đối tác tiêu thụ sản phẩm; cung cấp thông tin thị trường, khuyến cáo khoa học kỹ thuật, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tham dự các hội chợ triển lãm và thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật giúp các đơn vị kinh tế hợp tác xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh…Đồng thời, xây dựng cơ chế đặc thù cho phát triển hợp tác xã  như chính sách giao đất ổn định lâu dài cho các hợp tác xã  thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất của hợp tác xã.

Theo Ngọc Thảo: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: