Thu ngân sách 8 tháng đầu năm tăng 31%

16/09/2021

Nhờ duy trì tăng trưởng bền vững trên cả 3 trụ cột: kinh tế - xã hội – môi trường, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đầu tư, huy động được sức dân và phòng chống dịch bệnh tốt, những tháng đầu năm, Vĩnh Phúc không chỉ duy trì hoạt động ổn định, phát triển cho các doanh nghiệp mà còn đạt mức tăng trưởng kinh tế cao nhất kể từ năm 2015 trở lại đây. Thu ngân sách của tỉnh cũng có mức tăng ấn tượng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 23.220 tỷ đồng, đạt 76% dự toán, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, thu nội địa đạt 19.880 tỷ đồng, bằng 74% dự toán và tăng 30% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ở hầu hết các địa phương đều tăng so với cùng kỳ. Chẳng hạn như huyện Yên Lạc, tổng ngân sách từ đầu năm đến nay đạt 420 tỷ đồng, đạt 164,2% dự toán.

Để khai thác tốt các nguồn thu trong bối cảnh dịch bệnh, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan tài chính các cấp thực hiện cân đối ngân sách nhà nước theo mục tiêu HĐND tỉnh đề ra. Ngành Thuế tăng cường rà soát đối tượng kê khai, nộp thuế, đôn đốc quyết toán các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân về nghĩa vụ nộp thuế, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Tăng cường kiểm soát chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quyết tâm đạt và vượt 30.696,3 tỷ đồng tổng thu ngân sách năm 2021, trong đó, thu nội địa 27.046,3 tỷ đồng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương từ nay đến cuối năm tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước ở tất cả các cấp, các ngành; quản lý chặt chẽ các khoản thu- chi từ ngân sách, bảo đảm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tăng nguồn thu sự nghiệp và không ban hành các chính sách, chế độ, chương trình, đề án khi không cân đối được nguồn vốn. Tiến hành thu hồi, chuyển nguồn đối với các dự án chậm triển khai, chưa thực sự cần thiết, đẩy mạnh đấu giá đất các dự án để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. 

Trước mắt là tiếp tục rà soát, gia hạn tiền nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giúp người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ổn định sản xuất, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021; đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, dịch vụ viễn thông, internet...

Theo Thanh Nga: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: