7 tháng đầu năm, các khu công nghiệp thu hút hơn 304 triệu USD vốn đăng ký

11/08/2021

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 song nhờ tăng cường cải thiện công tác xúc tiến đầu tư, từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thu hút được nhiều doanh đầu tư vào các khu công nghiệp.

Những tháng đầu năm, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn song Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc
vẫn thu hút được 2 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 16,8 triệu USD

Tuy chỉ mới hoàn thành giai đoạn 1 song đến hết tháng 6/2021, khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đã có 9 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho hơn 3.200 lao động. Ngoài ra, tại khu công nghiệp này có 16 doanh nghiệp đang xây dựng, chuẩn bị xây dựng với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 445,3 triệu USD, tỷ lệ lấp đầy đạt 58,2%. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Covid-19 không chỉ tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng lớn tới các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư nhưng khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc vẫn thu hút thêm 2 dự án với tổng nguồn vốn 16,8 triệu USD.

Đến đầu tháng 7/2021, trên địa bàn tỉnh có 1.227 dự án còn hiệu lực, trong đó có 416 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 6,2 tỷ USD và 811 dự án DDI với tổng vốn đầu tư khoảng 100.900 tỷ đồng. Tính riêng các khu công nghiệp trong tháng 7/2021, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 13 dự án, trong đó có 10 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 128 triệu US và 3 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 305 tỷ đồng. Luỹ kế trong 7 tháng qua, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 22 dự án FDI mới và 14 lượt dự án tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 304 triệu USD, gấp 2,2 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2020. Đồng thời, thu hút 7 dự án DDI mới và 2 lượt dự án tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4.606 tỷ đồng, gấp 14,6 lần về số vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2020.

Trước dự báo nửa cuối năm 2021 kinh tế còn nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc đã chuẩn bị sẵn các kịch bản tăng trưởng kinh tế. Theo đó, để tiếp tục thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, tỉnh sẽ đa dạng hóa các hình thức kết nối nhà đầu tư, tổ chức hiệu quả các cuộc họp và làm việc trực tuyến trong thời gian dịch bệnh; duy trì hợp tác, kết nối với các tổ chức quốc tế nhằm kết nối doanh nghiệp, hợp tác về xúc tiến đầu tư. Đồng thời, chú trọng các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với các dự án đã đầu tư hiệu quả tại tỉnh; tập trung thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao; thu hút đầu tư theo quy hoạch gắn với phát triển bền vững, tập trung vào các khu công nghiệp đang hoạt động, tăng tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp. Trước mắt, trong tháng 8/2021, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh dự kiến sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho từ 5 đến 8 dự án FDI, DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 15 - 20 triệu USD và 50 - 70 tỷ đồng.

Theo Bích Phượng: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: