Chuyển biến trong giải ngân vốn đầu tư công cấp huyện

15/07/2021

Năm 2021, 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh được giao tổng vốn đầu tư công hơn 3.883 tỷ đồng. Để giải ngân hết nguồn vốn được giao, các địa phương đã ưu tiên bố trí vốn cho các công trình đã quyết toán, công trình chuyển tiếp và các dự án mới khi bảo đảm đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

Quyết tâm năm 2021 giải ngân từ 95% số vốn đầu tư công được giao, những tháng đầu năm, cùng với tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Yên Lạc đã quyết liệt điều hành, thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công hằng tuần; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong dân; thực hiện công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu theo đúng tinh thần của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng. Đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp.

Trong 6 tháng đầu năm, Yên Lạc đã giải phóng mặt bằng cho 9 dự án với tổng diện tích trên 14ha, thẩm định 17 chủ trương đầu tư; tổ chức thẩm tra thiết kế, dự toán 60 dự án; đấu thầu, chỉ định thầu 31 gói thầu; thẩm tra, phê duyệt quyết toán 33 công trình. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn huyện đạt 40,8%, cao hơn gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ưu tiên tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, các dự án chuyển tiếp các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và một số dự án quan trọng phục vụ phát triển kinh tế -xã hội của địa phương, tính đến tháng 6, huyện Sông Lô đã phân bổ 103,27 tỷ đồng cho 47 dự án cấp huyện làm chủ đầu tư và hỗ trợ bổ sung có mục tiêu 17 tỷ đồng cho 17 dự án cấp xã, thị trấn làm chủ đầu tư.

Để bảo đảm tiến độ giải ngân nguồn vốn, UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Đồng thời, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Sông Lô đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; phê duyệt điều chỉnh hướng tuyến và mặt cắt ngang quy hoạch đường từ Trung tâm Y tế Lập Thạch đến đê tả Sông Lô; phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập nhiệm vụ quy hoạch chung 13 xã trên địa bàn huyện, phê duyệt địa điểm quy hoạch mở rộng trường mầm non, trường tiểu học thị trấn Tam Sơn. Phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện điều chỉnh Quy hoạch xây dựng liên huyện vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thẩm định thiết kế bản vẽ, dự toán 17 dự án. 6 tháng đầu năm, Sông Lô đã giải ngân được 83,4 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản còn chồng chéo, mâu thuẫn, liên tục thay đổi và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng giải ngân vốn đầu tư công cấp huyện vẫn có sự chuyển biến hơn so với bình quân chung của tỉnh và so với các dự án lớn do các ban quản lý dự án cấp tỉnh và các sở, ngành, địa phương làm chủ đầu tư.

6 tháng đầu năm, cấp huyện đã giải ngân đạt 30,6% kế hoạch, cao hơn 8,6% so với bình quân chung toàn tỉnh và cao hơn 15,6% so với các dự án lớn do các ban quản lý dự án cấp tỉnh và các sở, ngành địa phương làm chủ đầu tư. Trong 9 huyện, thành phố, Bình Xuyên có kết quả giải ngân tốt nhất, đạt xấp xỉ 47%. Tiếp đến là huyện Vĩnh Tường gần 45%, huyện Lập Thạch 38%.

Để giải ngân hết vốn đầu tư công như cam kết, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phương tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải vốn đầu tư công; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, triển khai các dự án. Các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành, không để dồn lại cuối năm; tập trung hoàn thành các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán vốn cho nhà thầu; rà soát, chuẩn bị kỹ các dự án đầu tư công theo quy định.

Theo Thanh Nga: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: