Lập Thạch dẫn đầu các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công

02/07/2020

Năm 2020, huyện Lập Thạch được giao tổng vốn đầu tư công 170,4 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, giải ngân nguồn vốn và tránh nợ đọng xây dựng cơ bản, ngay từ đầu năm, UBND huyện phân bổ 62,8 tỷ đồng cho 94 công trình, trong đó, bố trí gần 28 tỷ đồng cho dự án đã quyết toán và hoàn thành chưa quyết toán; đầu tư gần 35 tỷ đồng để hoàn thành 45 công trình chuyển tiếp; bố trí 600 triệu đồng khởi công mới 2 công trình bức xúc cần phải đầu tư.

Về nguồn thu từ đất, UBND huyện phân bổ gần 36 tỷ đồng hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất trụ sở làm việc cho các xã, thị trấn; bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, công trình chuyển tiếp và đầu tư khởi công mới 5 công trình do cấp huyện làm chủ đầu tư. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ bị thu hồi đất chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục theo thiết kế dự toán.

Đặc biệt, với các dự án hoàn thành, chuyển tiếp, các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu triển khai theo hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu thanh toán theo tiến độ thực hiện, không dồn thanh toán vào cuối năm. Riêng với các dự án khởi công mới, khẩn trương hoàn tất các thủ tục phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, lựa chọn nhà thầu triển khai xây dựng, nâng cao tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu trên tất cả các hình thức lựa chọn nhà thầu. Ngoài ra, với các dự án vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng, UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết dứt điểm, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Uớc 6 tháng đầu năm 2020, huyện Lập Thạch giải ngân vốn đầu tư công được 76,5 tỷ đồng, đạt gần 45% kế hoạch và trở thành địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công.

Theo: Lê Duyên

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/KinhTe/View_Detail.aspx?ItemID=4752

Các tin đã đưa ngày: