6 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp huyện Bình Xuyên tăng hơn 17% so với cùng kỳ

30/06/2020

Huyện Bình Xuyên có 6 khu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng diện tích gần 1.400 ha. Trong đó, có 5 khu công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút 128 dự án FDI và 27 dự án DDI. Trên địa bàn huyện còn có 2 cụm công nghiệp là Hương Canh và Thanh Lãng với tổng diện tích gần 37 ha.

Theo báo cáo của UBND huyện, đến tháng 6/2020, toàn huyện có gần 1.400 doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh. Trong đó có 202 doanh nghiệp FDI, 43 doanh nghiệp DDI. Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 song các doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động mở rộng quy mô sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới để vượt qua khó khăn, góp phần đưa giá trị sản xuất ngành công nghiệp của huyện trong 6 tháng năm 2020 đạt gần 47 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2019.

Thời gian tới, huyện Bình Xuyên tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt; đưa khu công nghiệp Sơn Lôi, Nam Bình Xuyên và Cụm công nghiệp Thanh Lãng vào hoạt động. Đồng thời, đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối với các khu, cụm công nghiệp; tiếp tục triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào tiểu thủ công nghiệp, tạo ra các sản phẩm tinh xảo, nâng cao giá trị sản xuất, đa dạng hóa các sản phẩm.

Theo: Lê Duyên

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/KinhTe/View_Detail.aspx?ItemID=4749

Các tin đã đưa ngày: