Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh thứ 17

26/06/2020

Chiều 25/6, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh có buổi thẩm tra các dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025; chính sách hỗ trợ cơ cấu ngành Nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025; hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi thẩm tra. Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng 48 công trình cấp nước sạch tập trung vùng nông thôn, trong đó có 43 công trình đã bàn giao, đưa vào sử dụng. So sánh với các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng, tỷ lệ người dân vùng nông thôn của tỉnh sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đứng thứ 10/11, sử dụng nước hợp vệ sinh đứng thứ 7/11. Vì vậy, việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn sẽ tạo điều kiện để người dân nông thôn được tiếp cận và sử dụng nguồn nước sạch theo quy chuẩn.

Với mục đích thực hiện chính sách hỗ trợ để giảm đóng góp cho đối tượng có thu nhập thấp là người nông dân, rút ngắn chênh lệch về đời sống giữa người lao động làm nông nghiệp với người lao động trong các lĩnh vực khác, Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đã quy định rõ đối tượng, phạm vi hỗ trợ, mức hỗ trợ và phương thức hỗ trợ. Đồng thời, dự kiến tổng kinh phí trong 5 năm thực hiện nghị quyết khoảng 170 tỷ đồng.

Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, với những cơ chế, chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh liên tục tăng trưởng và chuyển dịch tích cực. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, sản xuất nông nghiệp đã có nhiều khó khăn, bất cập khi diện tích sản xuất dần bị thu hẹp, giá cả thị trường nông sản không ổn định, sức cạnh tranh kém và phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, dịch bệnh; công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm chưa được quan tâm đúng mức… Việc ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ cơ cấu ngành Nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khắc phục những khó khăn, hạn chế này, tiếp tục thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống cho nông dân.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu khẳng định sự cần thiết ban hành các nghị quyết song đề nghị cơ quan soạn thảo  giải trình rõ cơ sở thực tiễn và căn cứ pháp lý. Đồng thời, làm rõ các mức hỗ trợ và xác định trách nhiệm của các bên liên quan trong công tác quản lý dự án cung cấp nước sạch vùng nông thôn sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng. Bổ sung số liệu cụ thể đối với việc nạo vét kênh mương và các nội dung liên quan nhằm khái toán mức chi cho công tác thủy lợi nội đồng. Rà soát toàn bộ nội dung, đối tượng hỗ trợ, bảo đảm không trùng lặp với các cơ chế, chính sách hỗ trợ về khoa học công nghệ và xúc tiến thương mại…

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung theo ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn thẩm tra. Với những chính sách mới, cần rà soát toàn bộ các căn cứ thực tiễn và cơ sở pháp lý bảo đảm đúng theo quy định hiện hành, tránh trùng lặp với các nghị quyết đang thực thi; đối với những nội dung kế thừa từ Nghị quyết 201 và Nghị quyết 19 của HĐND tỉnh, cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Theo: Bích Phượng

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/KinhTe/View_Detail.aspx?ItemID=4747

Các tin đã đưa ngày: