Vĩnh Tường tổ chức hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa theo hiệu ứng hàng biên

23/06/2020

Từ ngày 19 - 23/6, Phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Tường tổ chức hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa theo hiệu ứng hàng biên (hàng rộng - hàng hẹp) cho bà con nông dân trên địa bàn xã Phú Đa nhằm đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, ứng dụng các quy trình sản xuất mới, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Tường hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật cấy lúa theo hiệu ứng hàng biên tại xã Phú Đa.
 

 

Trong thời gian 5 ngày, cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Tường phổ biến, giới thiệu quy trình kỹ thuật, phương pháp gieo cấy, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh và thực hành cấy lúa theo hiệu ứng hàng biên cho bà con nông dân tại ruộng thuộc cánh đồng gốc thương nghiệp, với diện tích triển khai 25 ha/vụ mùa 2020.

Cấy lúa hàng rộng - hàng hẹp là phương pháp cấy lúa thưa với những khoảng cách phù hợp nhằm tận dụng ánh sáng chiếu trực tiếp vào gốc, thân, lá để kích thích lúa phát triển nhanh, đẻ nhánh khỏe, làm tăng số cây/khóm và tăng số hạt/bông. Đồng thời, tiết kiệm 50 - 70% giống, công lao động, làm cỏ, thu hoạch và tỷ lệ sâu bệnh thấp, góp phần tăng năng suất, cải thiện môi trường, sức khỏe người dân.

Tham gia mô hình, các hộ nông dân xã Phú Đa được hỗ trợ 100% giống lúa chất lượng cao (VNR20), kỹ thuật chăm sóc và một phần phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Theo: Hồng Tính

http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/71637/vinh-tuong-to-chuc-huong-dan-ky-thuat-san-xuat-lua-theo-hieu-ung-hang-bien.html

Các tin đã đưa ngày: