Nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

22/06/2020

Từ đầu năm đến nay, song song với phòng chống dịch bệnh Covid-19, các ngành chức năng của tỉnh đã quyết liệt triển khai các giải pháp giữ vững tốc độ phát triển kinh tế. Trong đó, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công để bảo đảm tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, tạo thế và lực để bứt phá trong giai đoạn mới được đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp.

Năm 2020, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh là 6.624,5 tỷ đồng, trong đó, gần 6.475 tỷ đồng là vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương và 149,7 tỷ đồng là vốn ngân sách Trung ương. Trên cơ sở tập trung ưu tiên thanh toán nợ, công trình chuyển tiếp, bố trí dự án mới khi bảo đảm đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, toàn tỉnh đã phân bổ chi tiết gần 6.340 tỷ đồng cho các ngành, địa phương theo kế hoạch. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tình hình giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công được giao năm 2020 trên địa bàn tỉnh còn thấp. Đến 31/5/2020, toàn tỉnh mới giải ngân hơn 1.352 tỷ đồng, đạt 20,4% kế hoạch; lũy kế khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 6/2020 ước đạt hơn 1.703 tỷ đồng.

Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp chủ yếu là do từ đầu năm đến nay, các chủ đầu tư, nhà thầu chủ yếu tập trung thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình đã quyết toán, hoàn ứng năm 2019 trở về trước. Trong khi đó, các dự án mới ở giai đoạn lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công dự toán, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán hoặc đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp, chưa khởi công nên giá trị khối lượng giải ngân không cao. Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc huy động nhân công gặp khó khăn đã ảnh hưởng tới tiến độ thi công một số dự án lớn, trọng điểm của tỉnh; tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án chậm đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công...

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công là một trong 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp vực dậy nền kinh tế trước ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó, ngày 05/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020. Từ đó, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020, kể cả số vốn từ năm trước được chuyển nguồn thanh toán sang năm sau theo Nghị quyết số 84 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án lớn, trọng điểm, có sức lan tỏa của tỉnh, kiên quyết thu hồi vốn các dự án chậm tiến độ để chuyển cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm. Đồng thời, xử lý nghiêm các chủ đầu tư, chủ dự án, tổ chức, cá nhân làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư, nhất là tiến độ thực hiện dự án và công tác giải phóng mặt bằng. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công sẽ là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi.

Theo: Bích Phượng

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/KinhTe/View_Detail.aspx?ItemID=4742

Các tin đã đưa ngày: