Doanh thu các HTX nông nghiệp đạt hơn 435 tỷ đồng

28/11/2019

Toàn tỉnh hiện có 205 HTX nông nghiệp đang hoạt động, với hơn 66 nghìn thành viên và gần 40 nghìn lao động; tổng nguồn vốn hoạt động gần 346 tỷ đồng. Nhờ các cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, thời gian qua, hoạt động của các HTX khu vực này có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều HTX đã mở rộng thêm ngành nghề, lồng ghép thêm các dịch vụ như: Vệ sinh môi trường, thủy lợi… để tăng thêm thu nhập cho thành viên, người lao động; qua đó, đưa tổng doanh thu của các HTX nông nghiệp năm 2019 đạt hơn 435 tỷ đồng.

HTX Rau an toàn Visa, xã Đại Tự (Yên Lạc) sản xuất rau an toàn có doanh thu đạt từ 3 - 5 tỷ đồng/tháng

Xác định phát triển HTX nông nghiệp là một yêu cầu tất yếu, cần thiết trong việc hình thành nền nông nghiệp hiện đại, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tích cực hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các HTX nông nghiệp phát triển; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ các HTX, đặc biệt là việc hỗ trợ xây dựng HTX nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách cán bộ phù hợp, bảo đảm nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong các HTX nông nghiệp.

Theo: Thanh Huyền (baovinhphuc.com.vn)

Các tin đã đưa ngày: