Hỗ trợ hơn 7 tỷ đồng cho 3 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

28/11/2019

Thực hiện Nghị quyết 202, ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh, về chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, đến nay tỉnh đã giải ngân hỗ trợ cho 3 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Sản xuất rau ở Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp và Môi trường Vĩnh Hưng

Các doanh nghiệp được hỗ trợ bao gồm: Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phát Đạt, xã Cao Minh (Phúc Yên), với dự án đầu tư cơ sở giết mổ lợn tập trung có tổng vốn đầu tư hơn 14 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ 3,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Trung Kiên, thị trấn Hợp Hòa (Tam Dương) với dự án sản xuất rau an toàn trong nhà lưới theo quy trình VietGap có tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ 2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp và Môi trường Vĩnh Hưng, phường Hội Hợp (Vĩnh Yên), với dự án sản xuất rau an toàn trong nhà lưới theo quy trình VietGap có tổng mức đầu tư hơn 4,3 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng.

Chương trình hỗ trợ đã tạo điều kiện thúc đẩy, khuyến khích doanh nghiệp quan tâm đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, góp phần sử dụng hiệu quả đất đai, nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho lao động nông nghiệp, từng bước thúc đẩy sản xuất hàng hóa và tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

Theo: Nguyễn Khánh (baovinhphuc.com.vn)

Các tin đã đưa ngày: