Thêm nguồn lực hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn

14/09/2018

Hiện nay, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (KC&TVPTCN) tích cực triển khai quyết định phê duyệt các nội dung chi khuyến công năm 2018. Với nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh tăng gần 600 triệu đồng so với năm 2017, Trung tâm có thêm nguồn lực hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh mở rộng sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm.

Công ty TNHH MTV SX&TM Anh Đức, Cụm công nghiệp Hợp Thịnh (Tam Dương) thay đổi một số công nghệ, áp dụng sản xuất sạch hơn đã giảm thiểu tác động môi trường Ảnh: Chu Kiều

Trải qua hơn 2 năm thực hiện Quyết định số 14 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình Khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Cùng với công tác đào tạo, truyền nghề, chuyển giao khoa học công nghệ... nhiều nội dung mới được bổ sung như hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư các phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm; tư vấn trợ giúp các cơ sở CNNT trong việc lập dự án đầu tư, marketing; quản lý sản xuất – tài chính – kế toán – nhân lực; hợp tác quốc tế về khuyến công; hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn...

Theo đó, trong 2 năm 2016 - 2017, Trung tâm KC&TVPTCN triển khai hơn 50 đề án hỗ trợ mua máy móc thiết bị; hỗ trợ đăng ký xây dựng thương hiệu cho 12 cơ sở CNNT; tổ chức đào tạo, truyền nghề cho gần 300 học viên, hỗ trợ tư vấn và đầu tư triển khai tư vấn Quản lý sản xuất – tài chính – kế toán – nhân lực, Marketing cho 5 đơn vị...

Là đơn vị đầu tiên được hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm nội dung đánh giá nhanh về áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH), ông Nguyễn Vinh Hồng, Giám đốc Công ty TNHH MTV SX&TM Anh Đức, Cụm công nghiệp Hợp Thịnh (Tam Dương) cho biết: Sau khi thực hiện đánh giá về áp dụng SXSH, công ty thay đổi một số công nghệ, áp dụng SXSH, không chỉ giúp giảm thiểu tác động của sản xuất lên môi trường mà còn giúp công ty quản lý tốt tài nguyên, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất.

Tiếp tục những kết quả đã đạt được, tháng 6 vừa qua, Sở Công thương đã ra quyết định phê duyệt các nội dung chi khuyến công năm 2018 với tổng kinh phí 5,45 tỷ đồng trên cơ sở nhu cầu hỗ trợ kinh phí khuyến công của các cơ sở sản xuất CNNT trên địa bàn tỉnh. Số kinh phí này có sự tăng lên đáng kể so với năm trước gần 600 triệu đồng.

Trong đó, các nội dung hỗ trợ tăng mạnh so với năm 2017 như: Tổ chức đào tạo truyền nghề; hỗ trợ xây dựng mô hình kỹ thuật, sản xuất, chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ KHKT; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện chương trình khuyến công; hỗ trợ cơ sở CNNT thuê tư vấn lập dự án đầu tư, marketing, quản lý sản xuất – tài chính - kế toán – nhân lực, thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói, tiếp cận các chính sách đầu tư. Anh Phan Việt Anh, Trưởng phòng KHCN&TT (Trung tâm KC&TVPTCN) cho biết: Về cơ bản các nội dung hỗ trợ không thay đổi. Song nhờ việc tăng kinh phí hỗ trợ, hiệu quả của công tác khuyến công sẽ được nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh.

Được biết, ngay sau khi có quyết định phê duyệt chi, Trung tâm KC&TVPTCN đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng hồ sơ xin hỗ trợ kinh phí. Theo phê duyệt, năm 2018, trung tâm hỗ trợ đào tạo truyền nghề cho 11 lớp; hỗ trợ xây dựng mô hình kỹ thuật sản xuất, chuyển giao công nghệ và ứng dụng KHKT cho 26 cơ sở; hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu, thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm cho 3 đơn vị… Như mọi năm, chương trình khuyến công năm 2018 vẫn dành phần lớn số kinh phí cho nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình kỹ thuật sản xuất, chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ KHKT, với số tiền hơn 3 tỷ đồng, chiếm gần 57% tổng kinh phí.

Đến nay, chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020 đã đi được nửa chặng đường. Bằng những hỗ trợ thiết thực, công tác khuyến công đã và đang huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công; giúp các đơn vị thay đổi công nghệ sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Theo: Nguyễn Hường (http://baovinhphuc.com.vn)

Các tin đã đưa ngày: