Tiết kiệm hơn 175 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước từ thẩm định các công trình, dự án

13/09/2017

Thực hiện Luật Đầu tư công và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư xây dựng, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công 160 công trình, hạng mục, với tổng dự toán 3.450 tỷ đồng đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải đã thẩm định 43 công trình; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định 28 công trình và Sở Xây dựng thẩm định 89 công trình. Qua thẩm định, các sở này đã tiết kiệm cho ngân sách tỉnh hơn 175 tỷ đồng, tương đương 5% giá trị chủ đầu tư công trình. Đặc biệt, trong quá trình thẩm định, các đơn vị đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh chủ đầu tư về các sai phạm, yêu cầu thực hiện đúng các quy trình, quy định về quản lý xây dựng, hạn chế việc lãng phí trong khâu thiết kế, tiết kiệm đáng kể nguồn vốn đầu tư xây dựng.

Để tránh lãng phí, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, hạn chế nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2017, hiện nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư tập trung nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình, dự án; tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán công trình trước khi nghiệm thu, trình thẩm định. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thi hành công vụ; xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu các các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy trình, thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng.

Theo: Đại An (http://vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: