Huyện Sông Lô: Nợ đọng xây dựng cơ bản chủ yếu từ các công trình, dự án giao thông

10/08/2017

Là huyện miền núi lại mới được thành lập nên những năm qua, nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình, dự án ở huyện Sông Lô rất lớn, nhất là các công trình trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước và các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, giao thông vận tải, y tế…

Theo báo cáo của UBND huyện Sông Lô, hết tháng 6/2017, trên địa bàn huyện đang đầu tư xây dựng 483 dự án, với tổng vốn 2.239 tỷ đồng. Trong đó có 49 dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 1.181 tỷ đồng; 434 dự án do UBND cấp xã làm chủ đầu tư với số vốn 1.056 tỷ đồng.  

Ông Trần Đình Thắng, Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Sông Lô cho biết: Việc triển khai, xây dựng các công trình, dự án trên đều được thực hiện nghiêm theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến vốn, công tác bồi thường, giải quyết các thủ tục đầu tư nên tỷ lệ nợ đọng xây dựng cơ bản ở Sông Lô là khá lớn, với trên 184,9 tỷ đồng. Trong đó, nợ từ các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư trên 26,6 tỷ đồng; nợ các dự án UBND cấp xã làm chủ đầu hơn 153,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số các công trình, dự án thì lĩnh vực giao thông có tỷ lệ nợ đọng cao nhất, với trên 102,7 tỷ đồng; lĩnh vực giáo dục đào tạo nợ hơn 29,2 tỷ đồng; nợ từ xây dựng các công trình trụ sở làm việc và các cơ quan quản lý nhà nước khác hơn 38 tỷ đồng.  

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, nhất là không để phát sinh số nợ mới, thời gian tới, huyện Sông Lô sẽ tập trung triển khai các dự án theo đúng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tăng cường công tác quản lý, ưu tiên vốn cho các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp, hạn chế tối đa việc đầu tư dự án mới. Tiếp tục rà soát, cho dừng các dự án chưa thực sự cấp bách hoặc không giải phóng được mặt bằng, các dự án không có khả năng bố trí vốn. Bên cạnh đó, chỉ đạo các xã cân đối các nguồn vốn ưu tiên cho các dự án đã quyết toán, các dự án đã có khối lượng theo đúng cơ chế của HĐND tỉnh. Đồng thời, khẩn trương xây dựng và hoàn thành các khu đất đấu giá, đất tái định cư, đất giãn dân, đất dịch vụ để đấu giá tạo nguồn.  

Theo Bảo Chi: Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: