Giới thiệu Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính Phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu

04/07/2017

Ngày 25/05/2017, Chính Phủ ban hành Nghị định số 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu, Nghị định gồm 6 chương, 83 điều.

Nghị định 67/2017/NĐ-CP áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, hành vi vi phạm quy định về hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí; phát triển mỏ và khai thác dầu khí thì bị phạt từ 10 triệu đồng đến 2 tỷ đồng.

Hành vi vi phạm quy định về hoạt động kết thúc dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, thì bị phạt từ 160 triệu đồng đến 2 tỷ đồng.

Hành vi vi phạm quy định về an toàn, an ninh dầu khí, thì bị phạt từ 20 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Hành vi vi phạm quy định về ứng phó sự cố tràn dầu, thì bị phạt từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Hành vi vi phạm quy định về an toàn đường ống vận chuyển dầu khí trên đất liền, thì bị phạt từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Hành vi vi phạm quy định về báo cáo và cung cấp thông tin, thì bị phạt từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu, thì bị phạt từ 10 triệu đồng đến 140 triệu đồng.  

Hành vi vi phạm quy định về điều kiện sản xuất xăng dầu, thì bị phạt từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo Giấy phép hoặc Giấy xác nhận hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, thì bị phạt từ 40 triệu đồng triệu đến 200 triệu đồng.

Hành vi vi phạm quy định về niêm yết giá bán và giá bán lẻ xăng dầu, thì bị phạt từ 1triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Hành vi vi phạm quy định về quy trình điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, thì bị phạt từ 6 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Hành vi vi phạm quy định về đăng ký, mua, bán xăng dầu theo hệ thống phân phối, thì bị phạt từ 20 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Hành vi vi phạm quy định về giao, nhận tổng đại lý xăng dầu, đại lý kinh doanh xăng dầu; ký hợp đồng mua, bán xăng dầu, hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, thì bị phạt từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu của công ty con của thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, thì bị phạt từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Hành vi vi phạm quy định về chuyển tải, sang mạn xăng dầu, thì bị phạt từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

 Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ xăng dầu, thì bị phạt từ 40 triệu đồng đến 140 triệu đồng.

 Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu, thì bị phạt từ 80 triệu đồng đến 140 triệu đồng.

Hành vi vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu, thì bị phạt từ 100 triệu đồng đến 140 triệu đồng.

Hành vi vi phạm quy định về biển hiệu, thì bị phạt từ 10 triệu đồng đến 60 triệu đồng .

Hành vi vi phạm quy định về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm, thực hiện lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, thì bị phạt từ 10 triệu đồng  đến 80 triệu đồng .

Hành vi vi phạm quy định về bán xăng dầu, thì bị phạt từ 500.000 đ triệu đến 140 triệu đồng.

Hành vi vi phạm quy định về vận chuyển, buôn bán, trao đổi xăng dầu qua biên giới; quản lý xăng dầu tại khu vực biên giới, thì bị phạt từ 6 triệu đồng  đến 100 triệu đồng .

Hành vi vi phạm quy định về pha chế xăng dầu, thì bị phạt từ 40 triệu đồng  đến 100 triệu đồng.

Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh khí, thì bị phạt từ 1 triệu đồng  đến 200 triệu đồng , quy định từ điều 35 đến điều 71 của Nghị định 67/2017/NĐ-CP.

Nghị định 67/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/07/2017. Nghị định này thay thế Nghị định 97/2013/NĐ-CP ngày 27/08/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Nguyễn Viết Nhi – Phó chánh Thanh tra Sở KH&CN

Các tin đã đưa ngày: