6 tháng đầu năm, kinh tế huyện Sông Lô tăng trưởng 7,05%

14/06/2017

6 tháng đầu năm 2017, kinh tế huyện Sông Lô tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 2 nghìn tỷ đồng, tăng 7,05%, trong đó công nghiệp, xây dựng tăng 13,43%; thương mại, dịch vụ tăng 8,01%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,54% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 471 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Các dịch vụ tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng hiệu quả, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm, giảm nghèo, nâng cao thu nhập của người dân. Tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội đạt trên 247 tỷ đồng, tăng 7,63%; dư nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 610 tỷ đồng, tăng trên 24%.

Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng công trình. 6 tháng đầu năm, huyện tiến hành thẩm định, phê duyệt 8 dự án, 36 gói thầu với tổng giá trị 32 tỷ đồng; ưu tiên cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp góp phần giảm nợ đọng xây dựng cơ bản.

Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm, huyện Sông Lô tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, sản xuất vụ Mùa, vụ Đông; quản lý các khoản thu, chi, rà soát các nguồn thu, chống thất thu thuế; hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, thanh quyết toán các công trình, dự án để giảm nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Đồng thời, đôn đốc 2 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình theo nguồn vốn đã được phân bổ để hoàn thành các tiêu chí theo đúng kế hoạch.

Theo Hiếu Ánh: Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: