Hội nghị phản biện xã hội về dự thảo Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

14/06/2017

Ngày 13/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo Đề án phát triển kinh tế - xã hội tập thể tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 gồm 4 phần, được xây dựng trên cơ sở góp phần thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; từng bước đưa khu vực kinh tế tập thể của tỉnh thoát khỏi tình trạng yếu kém; tiếp tục củng cố, phát huy hơn nữa vai trò, vị trí và tầm quan trọng của kinh tế tập thể đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định 193 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Theo Đề án, từ nay đến năm 2020, Vĩnh Phúc phấn đấu mỗi năm bồi dưỡng cho 30 cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ Hợp tác xã; thành lập mới từ 15-20 Hợp tác xã và 3 Liên hiệp Hợp tác xã. Đến năm 2020, có từ 70-80% số Hợp tác xã hoạt động hiệu quả; 80% các Hợp tác xã có trụ sở làm việc và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mỗi huyện, thành, thị có 1-2 mô hình Hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến vững mạnh trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.  

Hầu hết các đại biểu thống nhất sự cần thiết xây dựng Đề án do phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng Đề án chưa thực sự khoa học; quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế tập thể triển khai trong 3 năm, từ nay đến 2020 sẽ khó thực hiện, cần nghiên cứu kéo dài thời gian triển khai Đề án. Trong Đề án có đưa ra những tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nhưng chưa phản ánh được thực chất vấn đề; cần bổ sung thêm một số tiêu chí về số thành viên tham gia hợp tác xã, thu nhập của các thành viên. Về các chính sách hỗ trợ Hợp tác xã, nhiều đại biểu đề nghị nên bỏ đối tượng áp dụng đối với quỹ tín dụng nhân dân. Bên cạnh đó, rà soát lại tất cả các căn cứ được xác định trong Đề án; cụ thể về các mức hỗ trợ Hợp tác xã; bổ sung vào Đề án chính sách khuyến khích hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp, đặc biệt là khâu tiêu thụ sản phẩm.

Tiếp thu ý kiến các đại biểu, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị trên cơ sở ý kiến các đại biểu, cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung Đề án. Thời gian tới, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; vận động các đoàn thể, tổ chức thành viên tự nguyện tham gia. 

Theo Hồng Yến: Vinhphuc.gov.vn
 

Các tin đã đưa ngày: