Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

23/08/2021

Mới đây, ngày 17/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2255/QĐ-UBND về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, ngày tựu trường sớm nhất vào ngày 01/9/2021; riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8/2021.Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2021.

Các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho năm học mới và ngày khai giảng năm học 2021-2022. Từ ngày tựu trường đến trước ngày khai giảng, thực hiện các nội dung gồm: Ổn định nề nếp sinh hoạt, học tập, củng cố kiến thức cũ; tổ chức thi lại và đánh giá kết quả tu dưỡng hè cho học sinh.

Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 15/01/2022; Bắt đầu học kỳ II ngày 17/1/2022; Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học trước ngày 31 tháng 7 năm 2022.Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong năm học 2021-2022: Đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông đảm bảo có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần);đối với Giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT) có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).

Các kỳ thi, hội thi, cuộc thi cấp tỉnh, UBND tỉnh ủy quyền Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của năm học, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định của các văn bản dưới Luật.Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của đơn vị.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành, thị, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học 2021-2022. Đồng thời, chủ động chỉ đạo, điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông, Giáo dục thường xuyên; Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường xảy ra trên địa bàn tỉnh, bố trí học bù đảm bảo Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 trước ngày 02/9/2021; báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 20/1/2022; báo cáo Tổng kết năm học, kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và khen thưởng các lĩnh vực công tác năm học 2021-2022 trước ngày 10/6/2022./.

Trí Công (tổng hợp)

 

Các tin đã đưa ngày: