Chủ động triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới

07/11/2019

Từ năm học 2020 – 2021, Bộ GD&ĐT sẽ bắt đầu triển khai thực hiện dạy - học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Hiện tại, Vĩnh Phúc đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng cho việc triển khai chương trình này.

Giáo viên Trường tiểu học Hợp Thịnh (Tam Dương) trao đổi về nội dung tập huấn Chương trình GDPT mới do Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT tổ chứ

Thực hiện theo lộ trình

Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới được Bộ GD&ĐT xây dựng năm 2018 gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 - 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 - 12). Trong giai đoạn giáo dục cơ bản, chương trình thực hiện lồng ghép những nội dung liên quan của một số môn học trong chương trình hiện hành để tạo thành môn học tích hợp, thực hiện tinh giản, tránh chồng chéo nội dung giáo dục, giảm hợp lý số môn học; đồng thời, thiết kế một số môn học theo các chủ đề, tạo điều kiện cho học sinh lựa chọn những chủ đề phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân.

Trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, bên cạnh một số môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh được lựa chọn những môn học và chuyên đề học tập phù hợp với sở thích, năng lực và định hướng nghề nghiệp của mình. So với chương trình giáo dục hiện hành, Chương trình GDPT mới có kế thừa, giảm tải và có nhiều đổi mới, giúp học sinh hình thành, phát triển những phẩm chất, năng lực mà xã hội kỳ vọng.

Chương trình GDPT mới áp dụng theo lộ trình: Năm học 2020-2021, áp dụng cho lớp 1; năm học 2021-2022, áp dụng cho lớp 2, 6; năm học 2022-2023, áp dụng cho lớp 3, 7, 10; năm học 2023 – 2024, áp dụng cho lớp 4, 8, 11; năm học 2024-2025, áp dụng cho lớp 5, 9, 12.

Đảm bảo mọi điều kiện cần thiết

Tại Vĩnh Phúc, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GD&ĐT đẩy mạnh truyền thông về nội dung, ý nghĩa của Chương trình GDPT mới; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp, hoàn tất phòng học bộ môn, thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định; thống kê dự kiến tổng số lớp 1 trong năm học 2020 – 2021 để có kế hoạch đầu tư ưu tiên về cơ sở vật chất và bố trí giáo viên.

Về nội dung, tài liệu giáo dục được Sở GD&ĐT xây dựng theo lộ trình, trong đó, xây dựng xong chương trình tổng thể và nội dung tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học, trình Bộ GD&ĐT phê duyệt trước tháng 7/2020; xây dựng xong nội dung tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS, trình Bộ GD&ĐT phê duyệt trước tháng 7/2021; xây dựng xong nội dung tài liệu giáo dục địa phương cấp THPT, trình Bộ GD&ĐT phê duyệt trước tháng 7/2022.

Đặc biệt, xác định đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định sự thành công của Chương trình GDPT mới, Sở GD&ĐT chủ động bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CBQL, GV, NV) hiện có; đồng thời, tuyển dụng đủ số lượng, chất lượng đội ngũ CBQL, GV, nhất là GV các môn học mới.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng dạy học theo Chương trình GDPT mới cho CBQL, GV ở các cấp học được tiến hành theo lộ trình từng năm, trong đó, hoàn thành bồi dưỡng chương trình lớp 1 trước tháng 9/2020; lớp 2, 6 hoàn thành trước tháng 9/2021; lớp 3, 7, 10 hoàn thành trước tháng 9/2022; lớp 4, 8, 11 hoàn thành trước tháng 9/2023; lớp 5, 12 hoàn thành trước tháng 9/2024.

Trên thực tế, tháng 9/2019, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai Chương trình GDPT mới cho hiệu trưởng, giáo viên cốt cán các môn Toán, Tiếng Việt, hoạt động trải nghiệm của 161 trường tiểu học trên toàn tỉnh. Tháng 10/2019, Sở GD&ĐT cử 224 giáo viên cốt cán của tỉnh tham dự tập huấn Chương trình GDPT mới do Bộ GD&ĐT tổ chức...

Ở các huyện, thành phố, Phòng GD&ĐT cũng tích cực chuẩn bị các điều kiện cho việc triển khai Chương trình GDPT mới. Đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tam Dương cho biết: “Để sẵn sàng cho việc triển khai Chương trình GDPT mới, phòng đã tham mưu UBND huyện và Sở GD&ĐT đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường, đặc biệt ưu tiên cho khối lớp 1; đồng thời, chọn cử giáo viên tham gia tập huấn về triển khai chương trình GDPT mới và tổ chức cho các trường đăng ký sách giáo khoa và tài liệu phục vụ cho dạy học theo chương trình mới”.

Đối với các nhà trường, nhất là các trường tiểu học cũng chủ động triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới. Qua rà soát, năm học 2020 – 2021, Trường tiểu học Hợp Thịnh (Tam Dương) có gần 200 học sinh lớp 1. Theo kế hoạch, trước thềm năm học 2020 – 2021, xã sẽ xây dựng hoàn thiện nhà giáo dục thể chất cho nhà trường với diện tích gần 800m2. Nhà trường cũng đề nghị Sở GD&ĐT đầu tư bàn ghế mới, phòng Tin học để phục vụ công tác dạy học. Trong tháng 9, 10 vừa qua, nhà trường đã cử 5 cán bộ, giáo viên tham dự bồi dưỡng chương trình GDPT mới do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.

Đồng chí Phạm Khương Duy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Việc triển khai Chương trình GDPT mới phải được thực hiện đồng bộ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các cơ sở giáo dục cần chủ động chuẩn bị và tham mưu các cấp, ngành để đầu tư đầy đủ các điều kiện cho việc triển khai theo đúng kế hoạch".

Theo: Minh Hường (baovinhphuc.com.vn)

Các tin đã đưa ngày: