Bước đột phá trong giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm

13/09/2017

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 cho thấy, chính sách đã phù hợp với tình hình lao động- việc làm trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Các chính sách hỗ trợ đã góp phần tích cực vào công tác hướng nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống của người lao động.

Sinh viên Trường cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc trong giờ thực hành sửa chữa điều hòa không khí.Ảnh Dương Chung

Ngay sau khi Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND được ban hành, các ngành chức năng của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung của nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân về một số chính sách hỗ trợ chi phí học nghề, nâng mức vốn vay và hỗ trợ lãi suất để xuất khẩu lao động; hỗ trợ giải quyết việc làm tại chỗ và làm việc có thời hạn ở nước ngoài...Với Sở NN&PTNT đã gắn truyền nghề với phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Kết quả, đã có trên 1.100 người của 11 xã đăng ký truyền nghề và học nghề với 7 ngành, nghề khác nhau. Trong khi đó, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS, THPT chủ động xây dựng kế hoạch, hoạt động hướng nghiệp đối với học sinh; tích cực làm tốt công tác tuyên truyền để học sinh, phụ huynh và nhân dân thấy được tầm quan trọng của công tác hướng nghiệp, phân luồng...

Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND, việc hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại các làng nghề đạt hiệu quả tích cực. Đã có 18 lớp truyền nghề cho 600 người tại 10 xã, thị trấn. Đối với các cơ sở giáo dục, toàn tỉnh đã hỗ trợ với tổng kinh phí 925 triệu đồng để thực hiện các hoạt động hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh các trường THCS,THPT. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 24.900 lao động, đạt 108,2% so với kế hoạch đề ra, trong đó, giải quyết việc làm trong nước cho hơn 22.800 lao động và hơn 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.

UBND tỉnh đã giao Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tiếp nhận, thẩm định và chi trả kinh phí hỗ trợ một số chi phí cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị quyết số 207 của HĐND tỉnh. Đã có 728/867 hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận với số tiền hỗ trợ hơn 7 tỷ đồng. Đối với số hồ sơ chưa hợp lệ, Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu có hướng dẫn cụ thể để người lao động hoàn thiện, hưởng chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó, tỉnh đã hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho gần 1.800 lao động với số tiền vay trên 60 tỷ đồng, trong đó, cho vay giải quyết việc làm tại chỗ hơn 49 tỷ đồng và hơn 11 tỷ đồng cho vay xuất khẩu lao động.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND thời gian qua còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền về các chính sách của nghị quyết ở cấp huyện, xã còn hạn chế, dẫn tới việc một số người lao động thuộc đối tượng điều chỉnh không thực hiện các thủ tục đề nghị hỗ trợ; một bộ phận người lao động còn tâm lý trông chờ vào chính sách hỗ trợ; số lao động xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài còn thấp so với thực tế nhu cầu và nguồn lao động của tỉnh; số lao động vay vốn đi xuất khẩu lao động qua hệ thống Ngân hàng CSXH còn thấp so với lao động xuất cảnh; việc phân luồng học sinh còn gặp nhiều khó khăn…

Để phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND, trong thời gian tới, các ngành chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung của nghị quyết bằng nhiều hình thức khác nhau; có giải pháp phù hợp để các nghệ nhân truyền nghề truyền thống nâng cao khả năng truyền tải, thuyết trình; tăng cường tuyên truyền trong công tác phân luồng học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của học sinh và phụ huynh về định hướng nghề nghiệp; có giải pháp phù hợp để người lao động được tiếp cận nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết để điều chỉnh kịp thời trong quá trình tổ chức thực hiện… tạo đòn bẩy hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Theo: MINH THU (http://baovinhphuc.com.vn)

Các tin đã đưa ngày: