Hà Nội triển khai phần mềm phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất công nghiệp

28/06/2021

Sở Công Thương Hà Nội yêu cầu triển khai Hệ thống phần mềm khai báo, cập nhật thông tin phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp và các cơ sở nằm ngoài khu, cụm công nghiệp.

Sở Công Thương Hà Nội vừa có văn bản số 2694/SCT- QLCN ngày 17/6/2021 gửi UBND các quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn, các cơ sở sản xuất công nghiệp trong cụm, yêu cầu triển khai hệ thống phần mềm khai báo, cập nhật thông tin phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp và các cơ sở nằm ngoài khu, cụm công nghiệp.

Triển khai phần mềm khai báo, cập nhật phòng, chống dịch tại cụm công nghiệp

Chương trình nhằm tạo kênh thông tin, cơ sở dữ liệu cập nhật, trực tuyến, tự động tổng hợp theo thời gian thực để hỗ trợ công tác triển khai, tham mưu nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 của Sở Công Thương Hà Nội.

Theo đó, Sở Công Thương đã phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ ATALINK nghiên cứu, xây dựng giải pháp khai báo trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19, cho phép người dùng (đơn vị quản lý, doanh nghiệp, người lao động) cung cấp và theo dõi các dữ liệu liên quan một cách hiệu quả và tiện lợi.

Doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống để quản lý người lao động vì hệ thống cho phép người lao động khai báo y tế dễ dàng (qua mã QR); báo cáo được tổng hợp tự động cho doanh nghiệp; doanh nghiệp có thể cập nhật khai báo với cơ quan quản lý về các thông tin liên quan tới kiểm soát, phòng, chống dịch một cách nhanh chóng, tránh mất thời gian và sai lệch dữ liệu qua các phương thức trao đổi truyền thống.

Cùng với đó, Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư các cụm công nghiệp có thể nắm bắt thông tin theo thời gian thực, truy vấn nhanh gọn nhờ hệ thống báo cáo tự động và trực tuyến liên hệ tới các doanh nghiệp trên hệ thống theo sự phân quyền của Sở Công Thương.

Mọi hoạt động này đều miễn phí hoàn toàn đối với doanh nghiệp. Chủ đầu tư các cụm công nghiệp, các doanh nghiệp truy cập vào cổng phần mềm tại https://hanoi.atalink.corn/sign-up để đăng ký tài khoản, đăng nhập, xác thực tổ chức, triển khai đánh giá nguy cơ trên hệ thống.

Theo: vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: